ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Паралелки в НФСГ 2020 /2021 уч. година

Клас Кл.ръководител Учебен план Клас Кл.ръководител Учебен план
8 клас          
г-н Р. Арангелова 8а_им_не г-н Кр. Киров 8д_им_фе
г-н В. Гълъбов 8б_им_ае г-жа Е. Стойчева 8е_т_не
г-жа Г. Александрова 8в_им_ае г-н Кр. Божиков 8ж_т_ае
г-н Г. Кръстев 8г_им_не г-н Кр. Николов 8з_ии_ае
         
9 клас
г-жа П.Филипова 9а_им_не г-жа М. Хубчева 9д_им_фе
г-жа Ил. Марковска 9б_им_ае г-жа М. Карадакова 9е_т_не
г-н Д. Стоянов 9в_им_ае г-жа Д. Милева 9ж_т_ае
г-жа Г. Атанасова 9г_им_не      
10 клас          
10а г-жа Н. Станчева 10а_им_не 10г С. Шолева 10г_им_фе
10б г-жа М. Соколова 10б_им_ае 10д г-жа Д. Илиева 10д_т_не
10в г-жа Ст. Златкова 10в_им_а 10е г-жа Т. Попвасилева 10е_т_ае
           
11 клас          
11а г-жа М. Каменарова 11а_им_не 11д г-н Г. Радев 11д_т_ае
11б г-жа И. Салиева 11б_им_ае 11е г-н Р. Русев 11е_т_не
11в г-жа Д. Панталеева 11в_им_ае 11ж г-н Ст. Петрушкова 11ж_им_фе
11г г-жа М. Велинова 11г_им_не      
12 клас          
12а г-жа Ст. Василева 12а_им_не 12д г-жа Е. Русева 12д_им_ае
12б г-жа Цв. Шибойкова 12б_им_ае 12е г-жа Е. Ингилизова 12е_т_ае
12в г-н Ст. Стефанов 12в_им_ае 12ж г-жа М. Каразапрянова 12ж_им_фе
12г г-н В. Великов 12г_им_не 12з г-жа Д. Иванова 12з_т_не

 

 

 

 

 

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София