Профил на купувача

Процедури след 15.04.2016г

19.11.2018г. НФСГ- събиране на оферти
Процедура за „ Укрепване и ремонт на оградата на НФСГ“
вид на процедурата: събиране на оферти с обява , чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Документация изтегляне:
Документация за СМР – НФСГ >>
Образец обява >>
Конструктивно становище >>
Чертеж >>
Протокол от заседание на комисията >>

28.09.2018г. НФСГ- събиране на оферти
Процедура за „ Укрепване и ремонт на оградата на НФСГ“
вид на процедурата: събиране на оферти с обява , чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Документация изтегляне:
Документация за СМР – НФСГ>>
Образец обява >>
Съобщение за удължаване на срока >>
Протокол от заседание на комисията >>
Днес >>

Процедури преди 15.04.2016г

Покана за подаване на оферта за изграждане на система за контрол на достъпа
28.11.2016

Правилиник за възлагане на обществени поръчки на НФСГ >>
Публикуван на: 01/10/2014 12:26

Код: 9025124
27.01.2014 г. - НФСГ обявява процедура за избор на доставчик чрез публична покана с предемет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на НФСГ"
Документация - изтегляне
Линк към поканата в АОП >>
Информация за изв. плащания >>

  

АКТУАЛНО
17.09.2021 г.

2021/2022 учебна година

График на учебните занятия I срок

І смяна
8 и 11 клас-вс. паралелки, 10 г,д,е,ж

ІІ смяна
9 и 12 клас-вс. паралелки,10 а,б,в

НФСГ-разписание на часовете
първи срок 2021/2022>>

Организация на придвижването в училище >>

На вниманието на родителите на осмокласниците
На 13 септ. 2021 г. от 18.00 ч. в двора на Националната финансово-стопанска гимназия ще се проведе среща с родителите на осмокласниците.

НФСГ- на 9 септ. 2021 г. от 8.00 ч. ще се проведе Държавен изпит за придобиване на степен за професионална квалификация.Кандидатите да се явят в 7.15 часа.

НФСГ -прием учебна 2021/2022г.
свободни места за осми клас за четвърто класиране >>

НФСГ- мобилност в Португалия по програма "Еразъм+ >>

НФСГ- участие в проект по програма "Еразъм++ >>

НФСГ -прием учебна 2021/2022г.

НФСГ -прием учебна 2021/2022г списък на приетите след четвърти етап-31.08.2021 >>

свободни места за осми клас след четвърто класиране-30.08.2021г >>

НФСГ - на вниманието на родителите на осмокласниците >>

НФСГ -прием учебна 2021/2022г списък на приетите след четвърти етап >>

ГРАФИК изпити самостоятелна форма септември 2021 >>

ГРАФИК поправителни изпити септември 2021 >>

НФСГ -прием учебна 2021/2022г.
свободни места за осми клас след четвърто класиране >>

НФСГ -прием учебна 2021/2022г списък на приетите на четвърти етап >>

НФСГ -прием учебна 2021/2022г работно време на комисията по прием необходими документи >>

НФСГ -прием учебна 2021/2022г.
свободни места за осми клас за четвърто класиране-04.08.2021, 11.00ч >>

НФСГ -прием учебна 2021/2022г.
свободни места за осми клас за четвърто класиране >>

НФСГ -прием учебна 2021/2022г.
свободни места за осми клас за трето класиране >>

НФСГ -свободни места за ученици
за учебната 2021/2022г >>

На вниманието на зрелостниците
График за предоставяне на писмени работи от Държавния изпит за придобиване на степен на професионална квалификация - теория: 17 юни - 13.00-14.30 ч.;
18 юни - 12.00-13.30 ч.

НФСГ - Участие в Национална инициатива Европейска седмица в България >>

Запознаване с резултати от областен кръг на олимпиада по БЕЛ >>

Резултати
от областния кръг на олимпиадата по БЕЛ,проведен на 07.03.2021 г.
5клас 6клас 7-12клас

ГРАФИК изпити самостоятелна форма на обучение 11клас >>

ГРАФИК изпити самостоятелна форма на обучение 11клас >>

ГРАФИК изпити самостоятелна форма на обучение 10клас >>

НФСГ - kласирани участници в международен проект. >>

НФСГ -свободни места за ученици
за учебната 2020/2021г >>

ГРАФИК изпити самостоятелна форма на обучение >>

НФСГ - януарска сесия
ДКИ-Теория на професията ще се проведе на 21.01.21 г. Желаещите следва да подадат заявление в канцеларията на гимназията до 10.01.21г

НФСГ - график приравнителни изпити >>

НФСГ - участие в проект:
"Европейският опит - първи стъпки към професионалната реализация" >>

НФСГ - на вниманието на учениците
от 11.клас >>

НФСГ -покана към учениците
от 8 и 9 клас >>

НФСГ -свободни места за ученици
9-12 клас за учебната 2020/2021г >>

НФСГ-Скъпи осмокласници >>

НФСГ -прием учебна 2020/2021г

НФСГ -протокол класиране на ученици, прием в VIІІ-ми клас за учебната 2020/2021-27август2020 >>

НФСГ -протокол класиране ученици-13август2020 >>

ГРАФИК за дейности на комисията по прием на ученици в VIII клас след провеждане на четвърти етап от класирането >>

График на дейностите
по прием на ученици след завършено основно образование в НФСГ >>

Типови учебни планове за:
сп. "Икономическа информатика"
сп. "Икономика и мениджмънт"
сп. "Търговия "--дуално обучение

НФСГ -информация за проведено четвърто класиране >>

НФСГ -прием на ученици в VIІІ-ми клас за учебната 2020/2021 година, свободни места след приключил трети етап на класиране >>

ГРАФИК поправителна сесия, септември 2020 >>

ГРАФИК изпити самостоятелна форма на обучение 10 и 11клас-септември 2020г. >>

ГРАФИК изпити самостоятелна форма на обучение 9-ти клас >>

ГРАФИК изпити самостоятелна форма на обучение юни 2020г. >>

ГРАФИК за изпитна сесия, май 2020-12клас >>

Честит празник! Ето погледа към темата „ Обединена Европа“ на участниците в проекта “F.I.T. for Europe” в НФС >>
/видео/

На вниманието на всички ученици програма за заниманията
16 април >>

На вниманието на учениците от 8-11 клас - програма за заниманията
15 април >>

На вниманието на учениците от 8-11 клас - програма за заниманията
13-14 април >>

НФСГ- училищният психолог и педагог. съветник продължават >>

Еразъм+проект F.I.T. for Europe
семинар на английски език
Училището ни дава >>

Еразъм+проект F.I.T. for Europe
Транснационална среща в
Нидерландия >>

Еразъм+проект SEDIFIEE
Втора транснационална среща в Хърватия >>

Еразъм+ проект TFBYS_LV
Конкурс за участие в мобилност >>

Посещение в БТВ -
За журналистиката с отговорност, постоянство и страст >>

Национално състезание Най-добра бизнес идея 2019-2020 година
регламент >>
декларация-авторство >>

НФСГ- Еразъм+ проект SEDIFEE Първа транснационална среща с участието на НФСГ >>

НФСГ на посещение в Латвия по проект F.I.T. for Europe >>

НФСГ - мобилност по проект „TRAINING FIRMS BOOST YOUR SUCCESS“ >>

НФСГ – импулсен център
Световна седмица на предприемачеството >>

НФСГ- представяне на дейности проект „Нашата гимназия в 21.век“ >>

НФСГ - проект F.I.T. for Europe една седмица в Латвия >>

НФСГ- Еразъм+ SEDIFEE конкурс за участие в мобилност >>

НФСГ – график изпити сесия септември 2019г >>

НФСГ - проект F.I.T. for Europe една седмица в България >>

НФСГ- трета мобилност по проект „Нашата гимназия в 21.век“ >>

НФСГ- втора мобилност по проект „Нашата гимназия в 21.век“ >>

НФСГ- първа мобилност по проект „Нашата гимназия в 21.век“ >>

НФСГ- протокол, участници в проект „Нашата гимназия в 21.век“ >>

НФСГ- график на занимания по проект "Подкрепа за успех" >>

НФСГ-мобилност, проект F.I.T. for Europe >>

НФСГ – посещение на ученическа група в Сърбия >>

Ден на Европа в НФСГ и Програма за училища посланици на Европейския парламент >>

Денят на самоуправлението в НФСГ – ден на професионални предизвикателства >>

НФСГ – график изпити самостоятелна подготовка 12клас, сесия април 2019г >>

НФСГ-проектна дейност F.I.T. for Europe >>

Национално състезание Най-добра бизнес идея 2018-2019 година >>

НФСГ – проект SLEVET
обява-ученици >>
обява-учители >>

НФСГ – обявява публичен търг за отдаване под наем на помещение >>

НФСГ – срещи, които вдъхновяват >>

НФСГ – програма за училища посланици на Европейския парламент в НФСГ >>

НФСГ – обявява публичен търг за отдаване под наем на помещение >>

Есента в НФСГ – време на спортни победи >>

НФСГ - открит урок
по публична реч >>

НФСГ-дейности: личностно развитие професионално и кариерно ориентиране >>

Седмица на професионалните умения в НФСГ „Как да превърнеш любимото занимание в бизнес и приключение“>>

Световна седмица. на предприемачеството
в НФСГ 12–18ноември 2018 >>

НФСГ-европейски ден на спорта >>
/видео/

Успешно участие на НФСГ-София
в XII Международен конкурс
MITE2018-в Москва >>

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ -проект
Развитие на умения във/чрез снукър>>

Проект Горичка,залесяване
на горски терен,ученици от>>

Нови спортни успехи за НФСГ>>

В НФСГ стартира Зелена олимпиада
проект, финансиран по Програма >>

Конкурс Европейско междучасие
Възпитаник на НФСГ сред победителите>>

Форум в НФСГ : :
Да върнем родителите в училище>>

НФСГ-интерактивно занимание
„Часът на банката“ >>

За родителите:
Указания за регистрация на родители в електронния дневник>>

От следващата учебна година в НФСГ за първи път в България ще стартира пилотно обучение по финанси и счетоводство с възможност за международно сертифициране >>

Конкурс Европейско междучасие - включи се и ти! >>

Конкурси 2017г.
"Най-добра бизнес идея "
"Най-добър бизнес план "
Регламент>>
Заявка>>

Първо място и отборна купа  на Националния  конкурс по счетоводство!

Поздравления!

Международен конкурс за разработване на проекти в рамките на MITE>>
Разгледайте сайта на УТФ "Реноме" >>
Посещение на ученици от 10 клас в Софийски градски съд >>

Отлично представяне на наши ученици на Иновационен лагер „Кюри 2016“

Повече >>

5 медала за учениците от групата по Бизнес етика на Иновационния лагер >>

НФСГ получи приза „Глобално училище“ >>

Мила Лазарова от 11 б се представи успешно на Световното ученическо първенство по лека атлетика в Китай.
Вижте грамотата от МОН >>
Последно обновяване 15.09.2021