ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Нашите отличия

В резултат от подчертаното присъствие в столичната и национално-образователна система, НФСГ има достойни признания:

  • орден "Кирил и Методий " - І степен по повод 50-годишния юбилей
Орден Кирил и Методий
  • орден "Народна Република България" - І степен за 75-годишния юбилей
Орден Народна република България
  • почетен знак на УНСС по случай 90-годишния юбилей
Почетен знак На УНСС
  • Почетна грамота от Съюза на икономистите в България
нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София