ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

История в дати

1894 г. Начало на аргументирани и настоятелни предложения от членовете на Софийската търговска индустриална камара за откриване на средна търговско училище в гр. София.


Списък на учители от 113-14 учебна година1913 г. Открива се Софийска мъжка търговска гимназия. Учебната година започва с две паралелки от 108 младежи в сграда на ул. "Сан Стефано" № 23. За учители са привлечени титулувани университетски преподаватели - литературоведът проф. Михаил Арнаудов, проф. Емануил Иванов - математик и физик, и др. Директор на гимназията е д-р Нейчо Иванов - виден столичен общественик и издател.


1930 г. Освещава се новата сграда на гимназията в кв. Лозенец на ул."Розова долина"№ 1. Сградата е изградена със средства на Софийската търговска камара.


1931 г. Начало на прием в гимназията и на девойки.


1934 г. Към гимназията е открит стажантски институт за подготовка на учители по икономически дисциплини.


1943 г. Софийската търговска гимназия е разделена на две: Първа държавна мъжка образцова търговска гимназия и Девическа търговска гимназия.


1947 г. Открита е Вечерна търговска гимназия към Мъжката.


1951 г. Преименува се на Образцов стопански техникум.


1955 г. Преименува се на Образцов икономически техникум.


1993 г. Преименува се на Финансово-стопанска гимназия.


1999 г. Признат е статут на нацинално учебно заведение и съответно е преименувана на Национална финансово-стопанска гимназия.


2004 г. НФСГ е асоциирана към Университет за национално и световно стопанство, като УНСС предоставя квота за прием на студенти.


нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София