ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Д-р Нейчо ИвановИсторическа справка за НФСГ

През 1913 г. по инициатива и с финансовата подкрепа на Софийската търговско - индустриална камара е основана Софийска мъжка търговска гимназия.

В началото на века бурното развитие на индустрията и търговията в България налага да се организира професионална подготовка на нужните специалисти. С тази задача се заемат Търговско - индустриалните камари, които финансират професионални курсове и основават професионални училища.

Софийската мъжка търговска гимназия е открита официално на 25 февруари 1913 г. по стар стил (11 март по новия календар) от председателя на Софийската камара Иван Грозев. Това става точно по времето, когато българският народ възторжено посреща военните победи в Балканската война.

Сградата на ул. Розова долина 1По-късно специално за Търговската гимназия е изградена внушителна за времето си сграда в Софийския квартал Лозенец. Тя е завършена и осветена през 1930 г. и следващата 1931/32 учебна година се открива в новата сграда. В нея учат много поколения ученици, като през всичките изминали години в гимназията те получават образование, с което намират достойна реализация в професионалния си път.

 

 

10 години Българо-австрийски проектСлед 1990 г. икономическите промени у нас налагат реформи в икономическото образование, създаване на нови специалности, отговарящи на нуждите на стопанската практика. Ръководството и педагогическия колектив активно търсят партньори за въвеждане на специалности и матодика на обучение, отговарящи на европейските стандарти. В резултат гимназията се включва в Българо-Австрийския проект за реформи в професионалното образование.

С огромна методическа, финансова и материално-техническа помощ на Австрийската страна е създадена нова специалност - Икономически мениджмънт. Специалността напълно отговаря на европейските образователни изисквания.

По-късно отново в рамките на Българо-австрийския проект, се създават Учебно-тренировъчните фирми, в които учениците се учат да работят в реална бизнес среда.

Създадена е още една нова специалност в рамките на Проекта - Предприемачество и мениджмънт.

Днес НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ е с реален принoс и престижно присъствие в националната образователна система.

 

Летописни книгиБогатата история на гимназията се съхранява в летописни книги. Традицията за вписване на всички важни събития от училищния живот и многобройните успехи на нашите ученици се спазва и в динамичното ни настояще.

 

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София