ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Събития в живота на НФСГ

Учениците от програмата на Джуниър Ачийвмънт "Бизнес етика" от 9 клас с ръководител Мая Гешева,приключиха работата си по проекта "Да даряваш е чудесно...в училище", осъществен от Фондация "Помощ за благотворителността в България", с тържественото откриване на реконструираната градина "Такев" (на ул.Солунска и ул.Ангел Кънчев).

Посещение на ученици в Българско национално радио

Ученици от  Национална финансово-стопанска гимназия, които са част от литературен клуб "Аз обичам да чета", посетиха Българското национално радио. Те се запознаха с работата на журналистите в общественото радио. Научиха интересни факти от историята на медията и разгледаха музейната сбирка на БНР. Младежите имаха възможността да чуят на живо в студиото на "Хоризонт" част от предаването "Хоризонт до обед" с водеща Ирина Недева. Разговаряха с журналиста Спас Крайнин, един от младите гласове на БНР, носител на награда за разследваща журналистика. Спас Крайнин обясни пред учениците какво го е мотивирало да работи като журналист и какви трудности е срещал в професията. Възпитаниците на НФСГ се запознаха още с предимствата и недостатъците на обществените медии и с какво те се различават от търговските такива. Научиха какво е плурализъм в медиите и защо е важно за обществото да го има Българското национално радио.

 

 

Посещение на ученици от 10 клас в Софийски градски съд

На 21.10.2016г. учениците от 10-те класове и г-жа Русева от Националната финансово-стопанска гимназия посетихме Софийския районен съд. По време на посещението се запознахме със съдия Ангелов, който ни разведе из основните зали в съда, стая за медиация, "синя стая" и деловодство. Разговорът с г-н Ангелов беше много полезен, тъй като той сподели обективни факти от своята юридическа практика и разясни важни правни факти от обективната действителност .

Възпитаниците на НФСГ изучаваме право в 10 и 11 клас и за нас е много полезно да участваме в програмата " Децата и съдът ". Така ние формираме и повишаваме правната си култура и израстваме като информирани, пълноценни и отговорни личности, като едни бъдещи граждани на Европейския съюз.


Ние, десетокласниците от НФСГ бяхме много впечатлени, получихме полезна информация за действието на правната система в България, в частност на Софийски градски съд. Преплитането по-често на теорията с реалната практика допринасят за по-доброто усвояване на материята, повишаване на интереса ни към специалните предмети, по-висока мотивация за усвояване на знанията и кариерното ни ориентиране.

Автори: Розалина Атанасова, Виктория Измирлиева, Диана Йончева от 10 "д"

  

Иновационен лагер „Кюри 2016“

На 01.06.2016 г., в сградата на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, се проведе иновационен лагер „Кюри 2016“, на тема „Да видим красива и чиста България докато пътуваме“. Иновационният лагер е образователен подход, който развива предприемаческите нагласи на учениците, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да  поемат рискове.

В него взеха участие десетокласници от няколко училища – НФСГ, 23-то СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“ София, 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, СОУ „Георги Бенковски“ гр.Пазарджик и СОУ „Георги Бенковски“ гр.Велинград. Участниците от НФСГ бяха придружени от техните ръководители.

Учениците от НФСГ бяха разпределени в 5 отбора, със съотборници от другите училища, като трябваше бързо да постигнат екипност и добра комуникативност, за да работят заедно ефективно. Всеки отбор трябваше за определено време да генерира идеи, намери решение и развие добър бизнес модел по зададеното предизвикателство – как да опазим чиста и красива природата около магистрала „Тракия“. Накрая всеки отбор трябваше да презентира и защити своята бизнес идея пред комисия. От НФСГ участваха Илвана Нончева 10 „г“ клас, Надя-Симона Александрова 10 „г“ клас, Станислава Савова 10 „г“ клас, Диана Атанасова 10 „б“ клас и Мартин Наков 10 „д“ клас.

В края на събитието идеите на участниците бяха оценени, като за тях несъмнено остана удоволствието от предоставената възможност в реална среда да изградят важни предприемачески и маркетингови умения.

Изготвил : Илвана Нончева

 

Първо място в Националното състезание, организирано от Министерството на образованието и науката „Най-добра бизнес идея" по време на VІІІ Панорамата на професионалното образование в град Пловдив 21-23 април 2016 г.

Състезанието засили мотивацията ми като ми предостави една възможност за творческа изява, която стимулира моята иновативност, креативност и екипна работа, и спомогна за развитието на предприемаческата ми култура и поведение.
В предварителна квалификация на състезанието трябваше да разработим кратка бизнес идея, както и да я представим визуално. Национална комисия от Министерството на образованието и науката класира 24 разработки от цялата страна.

В рамките на състезанието бяхме разделени на случаен принцип в шест отбора по четирима ученици. Екипът ми се състоеше от ученици от професионалните гимназии от Варна, Монтана и Силистра. Темата, върху която трябваше да разработим бизнес идея беше „Туризъм – приоритетна област за развитие на България“. Имахме около 4 часа, в които да развием и подготвим иновативна бизнес идея, а времето на екипа за представяне и защита на бизнес идеята беше 10 минути.

Идеята на отбора ми, която извоюва почетното първо място, беше свързана със създаването на устройство, използващо нова холограмна технология, в което ще има вграден чип, свързан с космически сателит. Така, благодарение на холограмата, която ще излиза от него, посредством Smart Holographics, ще може да се наблюдават улици, сгради, културни и природни забележителности, цели селища от птичи поглед. Устройството ще улеснява престоя на български и чуждестранни туристи, защото за приложението му не е необходим интернет.

Комисията, оценяваща бизнес идеите, беше силно заинтригувана от идеята, която създадохме и представихме, и оцени подобаващо усилията ни.

Това състезание ми донесе много положителни емоции, като ми предостави една чудесна възможност да покажа знанията и способностите си като поредното ново предизвикателство по пътя ми на развитие. Радвам се, че защитих достойно името на гимназията ни.

Теменуга Асенова 12 б

Научна конференция по предприемачество за студенти и ученици

На 18.04.2016 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе Научна конференция по предприемачество за студенти от УНСС и ученици от професионалните гимназии. Събитието беше фокусирано върху ученици и студенти с интереси свързани с предприемачеството, чиято задача беше да представят на академичния състав на катедра „Предприемачество“ своя бизнес идея, посредством кратка презентация. Всеки екип/участник разполагаше със 7 минути за тази цел и отделно 5, които бяха предвидени за въпроси.

Конференцията започна с встъпителна реч на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, а после продължи под умелото ръководство на проф. д.ик.н. Кирил Тодоров – ръководител на катедра „Предприемачество“.

От НФСГ под ръководството на госпожа Недева успешно се представиха: Симеон Енев от 11. „в“  клас с бизнес идея  "Зелен вкус"; Теменуга Асенова и Христина Сандева с бизнес идея   "Ултра чистота за вашия дом" и Гасан Назер и Веселин Петков с бизнес идея - "Тетрадката на бъдещето", и четиримата от 12„б“ клас. Всички те достойно защитиха името на гимназията ни.

По време на кафе паузите и обяда, участниците имаха възможност да обменят идеи, споделят опит и да обменят контакти.

Събитието завърши с публична лекция на тема ролята на университетите в изграждането на предприемаческа общност, изнесена от проф. Кен О'Нийл, който е доктор хонорис кауза на УНСС. 

Конференцията протече активно. Участниците в нея бяха силно заинтересовани от представените бизнес идеи, като често се случваше времето предвидено за въпроси да не стига.

Благодарим на катедра „Предприемачество“ към УНСС за чудесната инициатива и отличната организация на събитието!

 

НФСГ получи приза „Глобално училище“

Това се случи в рамките на Европейската година за развитие 2015 г. по време на офциална церемония в Представителството на Европейската комисия в София по повод на наградения проект на групата по Бизнес етика.

Инициативата се организира от Дипломатическия институт, в партньорство с групата по глобално образование към Българска платформа за международно развитие и има за цел да отличи добри практики при въвеждането на глобално образование, като насърчи участието на учители и ученици в дейности, подкрепящи изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

Награденият проект цели:

  • актуализиране на информацията за Целите за устойчиво развитие (ЦУР) в проучвателската и изследователска дейност на учениците от НФСГ след посещения в институции и организации, работещи по темата, и осъществяване на общи дейности, събития, кампании.
  • подготовка на информационен материал за ЦУР и представянето му с цел повишаване на информираността, популяризиране на ЦУР  и промяна на отношения и нагласи сред ученици.

След приключване на проекта учениците ще участват в доброволчески инициативи за решаване на местни проблеми и популяризиране на глобални теми на различни нива в организационната структура на НФСГ и местната общност. Продължава използването на фрагменти по глобално образование в уроци в различни културно-образователни области в посочените училища. Предстои популяризиране в социални мрежи, в сайтовете  на посочените училища, в научно-практически конференции, в материали в педагогически издания и др.

В проекта ще участват 17 ученици от групата по СИП – VIII клас. Индиректните  участници са 205 ученици от VIII клас в НФСГ, 165 ученици от IX клас в НФСГ, 60 ученици от ОУ „Г.С.Раковски“ - София и по 30 ученици от училищата в Пазарджик, Велинград и Ракитово.

5 медала за учениците от групата по Бизнес етика от Иновационния лагер по време на Световната седмица по предприемачество
Ноември 2015 г.

Това се случи в СОУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик, където за шеста поредна година учениците от Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София; СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово и СОУ „Васил Левски“, гр. Велинград си партнираха в инициативата Иновационен лагер – едно приятелско състезание на идеите, творчеството и креативността.

Иновационният лагер показа как учениците от четири различни града, от училища с различен профил, работещи по различни програми на Джуниър Ачийвмънт, могат да се обединят и покажат своите знания, креативност и новаторски търсения в областта на образованието. Казусът постави участниците пред сериозно предизвикателство – да предложат нов предмет, който да бъде въведен в българското училище, да коментират идеалния процес на обучение, да съпоставят традиционния и иновативния образователен процес. Тази задача бе изцяло в контекста на публичното обсъждане на новия Закон за предучилищно и училищно образование, в който се предлага предприемачеството да стане задължителен предмет още от началния етап. 
Идеите на учениците се оценяваха от жури в състав: Запрян Генков – собственик на верига сладкарници „Радост“, гр.Пазарджик, Величка Петрова – председател на настоятелството към СОУ „Г.Бенковски“, Наталия Спасова – ръководител на Центъра за кариерно ориентиране, Дарина Великина – кариерен консултант  към Центъра и Латинка Николова  – управител на ЕТ „Планта – Латинка Николова“.

По време на този интензивен уъркшоп за генериране на идеи учениците акцентираха върху критичното мислене, екологичното обучение и възпитание, доброволчеството, утвърждаването на значими ценностни модели, ориентирането в бъдещето и др. Членовете на отборите не се познаваха, но намериха начин да работят заедно възможно най-ефективно. Прилагайки принципа на „учене чрез правене“, чрез успешна междуличностна комуникация, те предложиха многообразие от решение на поставения проблем. Представителите на бизнеса и кариерните консултанти предоставиха познания за реалния свят на бизнеса и икономиката и коментираха реалната приложимост, иновативност и обществена полза на представените идеи.

Носителите на медалите са: Аделина Андонова – златен медал, Александър Неделчев и Яна Панева – сребърни медали, Елица Павлова и Лидия Ахчийска. Успех на учениците на Националния иновационен лагер!

 

XI издание на конкурса "Млад икономист"
11 юни 2015 г.

На 11 юни 2015 година, Деня на икономистите, се проведе церемония по награждаването на победителите в единадесетото издание на конкурса „Млад икономист” под надслов „Гласът на младите за силна икономика”. Чрез това състезание Съюзът на икономистите в България дава шанс на младите български граждани да изразят своето мнение по актуални социално-икономически проблеми и да защитят позицията си. Тази година темата бе „Корпоративна социална отговорност – европейски и национални практики”. По традиция учениците от Национална финансово-стопанска гимназия взеха активно участие в конкурса. Анна Русева Русева от 12д клас бе отличена с второ място в категория „Ученици”, а Христина Светломирова Сандева от 11б клас получи специална награда от колективните членове на Съюза и други спонсори.

Уверени сме, че традиционният конкурс на Съюза на икономистите и в бъдеще ще продължава да бъде отлична възможност за изява на знанията, креативността и активната позиция на бъдещите икономисти от НФСГ.

 

Първо място за НФСГ на Националното състезание „Най-добра бизнес идея” - Панорама на професионалното образование, гр.Пловдив - 23 и 24 април 2015 г.

С участието си в Националното състезание „Най-добра бизнес идея” Хриси Христозова от 11 б клас на Национална финаново-стопанска гимназия защити водещата  позиция на гимназията в обучението по предприемачество и спечели първо място.
Ето какво сподели Хриси:
Участието в Националното състезание „Най-добра бизнес идея” ми донесе изключително полезен опит в екипната работа и спомогна за усъвършенстването на креативното и творческото ми мислене.
Класиралите се от цялата страна бяхме разделени на шест отбора от по четирима ученици. В рамките на няколко часа с моите съотборници трябваше да се сработим за създаването и разработването на една нова бизнес идея. Имах щастието на бъда в екип с ученици от Пазарджик, Видин и Благоевград, с които успяхме на установим приятелски отношения. Тазгодишната тематична област е „Бизнес в българското село” – силно заинтригуваща и интересна тема. Моят екип генерира идея за нов продукт, който беше одобрен от журито и ни извоюва почетното първо място. Горда съм, че защитих престижа на моето училище – Националната финансово-стопанска гимназия.
Получих и възможността да посетя Панира на учебно-тренировъчните фирми на професионалните гимназии от цялата страна.
Участието ми в това състезание донесе само позитиви както за самата мен, така и за моите преподаватели и за гимназията ми.

 

Нашите участници
Желаните медали
Журито
В залата
Отборът-победител
Победителите и техните учители
   

 

11 – 17 октомври 2014 г.
ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО

под мотото "Програмирай - превърни идеите си в реалност", в НФСГ бе отбелязана с различни мероприятия.

Всички ученици се запознаха с информационния бюлетин, който се прочете в часа на класа, а за тези, които се интересуват повече, имаше публикувана статия в сайта на гимназията. Специално за събитието се изготви презентация с любопитни факти от света на компютрите и професията програмист. Презентацията се представи пред всички ученици от девети клас, а за по-широк кръг интересуващи се - в аулата на гимназията.
Във връзка с инициативата “Бъдещето е код”, която се организира пилотно по повод Europe Code Week, гимназията посетиха и влязоха в часовете по информатика двама IT специалисти: Петър Армянов – програмист и преподавател в СУ и Мая Лекова – програмист на свободна практика. Програмистите имаха за цел да събудят любопитството на учениците към предизвикателвата на своята професия Те  разказаха за интересната и творческа  работа на програмиста.
Във всички часове по информатика, информационни технологии и икономическа информатика от 8-ми до 12–ти клас се проведе разговор-дискусия на тема "Програмирай - превърни идеите си в реалност". Разгледаха се презентации от разработки на ученици по компютърна графика и уеб дизайн.
На 16.10.2014 в аулата на НФСГ се проведе състезание „Информационни и комуникационни  технологии – познания, реалност и мечти“ между ученици от 10 клас. Участниците бяха разпределени в 4 отбора чрез жребий. Състезанието включваше решаване на кръстословица и отговори на въпроси към всеки от отборите.
Най-много точки получи ОТБОР 4 в състав:

  1. Владимир Дилков – 10б
  2. Стефан Василев – 10е
  3. Владислав Влахов – 10б
  4. Иван Статев – 10а
  5. Кристиян Илиев – 10б

Поздравления за победителите и достойните им съперници!

 

   

Ученици от НФСГ и Норвегия  решават казуси, свързани със зеленото предприемачество

Шест ученици от Националната финансово-стопанска гимназия: Ана-Мария Янакиева, Десислава Колева, Йоана Стоева, Николай Цветков, Радостин Стоянов и Ясен Шишков взеха участие в Еколагер 2014, организиран от Джуниър Ачийвмънт България, съвместно с ученици от Норвегия. Еколагерът се проведе в Норвежката къща в село Момчиловци, област Смолян. Участието им бе резултат от отлично представяне в проекта „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“, реализиран от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с норвежката Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane. Целта на инициативата бе развитие на екологичното мислене и зелените идеи у бъдещите предприемачи.
Веднага след пристигането си учениците бяха разделени по отбори за седмицата. Първото занимание бе „Търсене на съкровище“ с цел взаимно опознаване, запознаване със забележителностите на селото и общуване с жителите му. Последва презентация за същността на предприемачеството и осъществяването на идеи. Всеки отбор трябваше да предложи екологичен продукт в рамките на 2 часа и да изготви негов прототип от лего-блокчета.
В програмата бяха включени посещения на Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян, био магазин „Зелен“ и конна база в с. Левочево (край Пампорово), с цел да се покаже, че развитието на екологичен бизнес е възможно и перспективно. Групата се запозна с природата и красивите гледки на Родопите по време на разходките си по екопътека „Невестата“ и околностите на с. Момчиловци.
На заключителния иновационен лагер всеки отбор имаше възможност да работи по казус на тема „Зелен, устойчив бизнес, който да насърчи местното население да помогне в подобряването на състоянието на околната страна на планетата“. Времето за работа беше точно един ден, в който учениците трябваше да дискутират помежду си идеи. Всички участници преминаха през процеса на изграждане на бизнес идея, отговорна към околната среда, и създадоха заедно проекти, реализиращи основите на програмата – зелено предприемачество за устойчиво развитие. Първо място зае идея свързана със защита на пчелите. Учениците от Националната финансово-стопанска гимназия Радостин Стоянов от 12„а“ и Ясен Шишков 11„д“ заеха второ и трето място, с идеите си за био ресторант и еко фитнес. По време на този еко лагер, учениците научиха нови неща не само за екологията и устойчивостта, но и успяха да се запознаят поне малко с норвежката култура по време на международната вечер.
Участниците от Националната финансово-стопанска гимназия показаха висока мотивация, отговорно отношение, добра базисна подготовка както в предварителния етап на селекция на учениците, така и по време на разработване и презентиране  на идеите. Заедно със свои връстници от Норвегия те умело представиха добре структурирани бизнес идеи за иновативни мащабни проекти с реалистични финансови планове и канали за дистрибуция и маркетинг.

 

   

Тиквено парти за ученици от НФСГ

Това стана възможно за част от учениците от групата по Бизнес етика, както и за някои доброволци от 12 клас на НФСГ, които по покана на Джуниър Ачийвмънт и под ръководството на г-жа Мая Гешева решиха да посетят една образователна пермакултурна градина на ул. „Проф. Георги Златарски“, изградена по проект на сдружение „Щастливеца“.

Градинката е разположена в район, в който доскоро не е имало обществени зелени площи, където днес родителите могат да разхождат бебета си, децата да си играят и гражданите да се наслаждават сред зеленина, благодат, спокойствие и красива природа.

Действително попаднахме на малка градинка с посадени тикви; малки пътечки, оформени с пясък и камъни; място за игра на децата от съседните блокове и пейки за отдих. Бяхме посрещнати от арх. Филип Битраков и Петър Вълчовски, които ни разведоха и разказаха за начина на отглеждане на тиквите, историята на идеята и самото създаване на тази градинка и как максимално са се стараели да използват ресурсите, за да създадат едно приятно място за прекарване на свободното време. Изоставени автомобилни гуми бяха красиво оцветени от деца и използвани като саксии; от дървени стърготини бяха изработени столове и масичка; от малки клони беше създаден „хотел за полезни насекоми“ като калинки и гъсеници; интересни растения бяха посадени в един малък кът. След тази обиколка и подробния разказ имахме възможността да се насладим на това, което ни беше довело – тиквата. Опитахме от сочния тиквен пай и няколко сорта печена тиква. Беше изключително вкусно и си личеше труда и желанието, вложено в създаването на цялата тази приятна атмосфера.

Ние видяхме как градинката „Златарски“ се е превърнала в нещо повече от градина – днес тя е център за обществена ангажираност, за общи занимания, за практическо образование и за публични и образователни събития. Тя е истинска градина за обработване, в която всички ние посетителите сме градинарите, в която участваме заедно и градим заедно, като взаимно се учим и така ставаме по-весели, по-радостни, по-удовлетворени, по-задружни, по-добри. Тръгнахме си доволни от посещението и заредени с приятна енергия за предстоящия учебен ден. Вкусът на сочната тиква и приятния вид на мястото са неща, за които определено бихме се върнали.

Таня Тагарева – ХII „г“ клас

   

28.09.2014 г.
„Чети с мен“

Ученици от Националната финансово-стопанска гимназия участваха в инициативата „Чети с мен“, която се проведе на 28 септември в Борисовата градина.

Слънчевото време следваше усмивките на малки и големи, събрали се в този ден да споделят любовта си към четенето и интереса към най-различни книги. Ние, учениците от 12. клас на НФСГ, имахме възможността да се срещнем лично с кмета на град София – Йорданка Фандъкова, която не пропусна да ни поздрави за избора на гимназия и за желанието да присъстваме на това събитие и с министъра на културата – доц. Мартин Иванов. Президентът Росен Плевнелиев успяваше да обърне внимание на всички малки любители на четенето, както и на по-големите като нас. Поздравихме се лично и с него, след което продължихме по дългата алея с много посетители и шатри, в които се подаряваха книги. Актьори, писатели, художници, журналисти и множество хора с вкус към хубавата книга и четенето бяха донесли любимите си книги и четяха на глас интересни откъси от тях. По своя път срещнахме актрисата Аня Пенчева.

Обстановката беше изключително приятна и не можеше да се види човек, който не държи книга в ръка. Наблюдавахме интересна интерпретация на четене на два гласа и пред шатрата на Властелина на ефира - Българското национално радио. Изявихме желание да почетем на глас. Избрахме произведенията на Пейо Яворов – „Две души“ и „Маска“, а госпожа Мая Гешева, благодарение на която разбрахме за инициативата, изпълни част от „Песен на песента ми“  като подкани всеки заинтересован да остане с текста сам и да се докосне до посланията на тази основополагаща за развитието на българския символизъм творба.

Времето, прекарано в тази атмосфера остави в нас убеждението колко значимо е четенето, колко много можем да извлечем от него и колко важно е да се разпространява и подкрепят знанието и прозренията, до които сме докоснали благодарение на този съкровен акт.

Таня Тагарева – 12 „г“ клас

 

 

 

Участие в Деня на европейските езици

22.03.2014 г.
Пролетен благотворителен бал на клуб „Алумни“.

На 22.03.2014 г. се проведе пролетен благотворителен бал на клуб „Алумни“. Присъстваха много бивши възпитаници на НФСГ.
Беше реализирана първата благотворителна инициатива за набиране на средства с цел създаване музей на НФСГ.
Клуб „Алумни“ има идея благотворителният бал да се превърне в ежегодна традиция.

06.03.2014 г.
Посещение на Европейския парламент в Страсбург по програма Евроскола

На 06 март 2014 г. двадесет и четири ученици от Националната финансово-стопанска гимназия взеха участие в международния младежки проект Евроскола на Европейския парламент в Страсбург. Провеждането на това събитие включва участие на ученици от целия Европейски съюз, които работиха заедно. На заседанието бяха обсъдени актуални социални, икономически, политически и екологични проблеми, засягащи бъдещето на Европа.

По време на своя парламентарен ден в Страсбург около 500 европейски ученици участваха  в "заседания на комисиите" и в "пленарни заседания", разискваха и гласуваха резолюции, като разискванията се водеха основно на френски и английски език.  По време на пленарното заседание  наши ученици направиха представяне на НФСГ в рамките на една минута. След обяд те станаха  част от многоезичните работни групи, сблъскваха се с многообразието на различните етнически и лингвистични особености.

Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите-членки се допринася за развитието на европейско съзнание.

Разказал за вас: Симона - 11 а

 

19.02.2014 г.
Представяне на съвместни дипломни проекти

На 19.02.2014 в Национална финансово-стопанска гимназия София се състоя поредното представяне на съвместни дипломни проекти на зрелостници от 12А и 12Е клас на НФСГ и от Търговските гимназии HAK International – Клагенфурт и Schumpeter Handelsakademie – Виена.

По традиция на презентациите присъства Търговското аташе на Р Австрия в България   д-р Ангерер, представител на Министерство на образованието, г-жа Павлова, както и местни медии.

Темите на съвместните разработки бяха избрани в рамките на работните посещения на  българските ученици в партньорските училища от Австрия, а по-нататъшната работа по тях протече дистанционно. Работните езици бяха немски и английски, а самите презентации се проведоха на английски език, който е чужд и за двамата партньори.

Присъстващите проследиха с интерес проектите  „Български ресторант в Австрия”, „Австрийски ресторант в България”, „Туристическа агенция в Австрия и България”, разработени от петима ученици от Клагенфурт и Александър Чорбаджийски, Гергана Терзиева,  Денис Георгиев, Елена Косева и Мартин Петров от 12 Е клас.

Одобрението на гостите спечели и проекта „Австрия и България в Европейския съюз”, изготвен и представен от Елина Петкова и Магдалена Маринова от 12 А кл. в сътрудничество с Патрик Огнар от Търговска гимназия Щумпетер, Виена.

Българските домакини от 12 Е клас запознаха австрийските си гости в рамките на тяхната визита в София със забележителностите на нашата столица и с любимите на младежите места.

Разработването и представянето на съвместни дипломни проекти на ученици от НФСГ и австрийски зрелостници, стартирало през 2009 г. и превърнало се в традиция, доказа за пореден път, че усилията, полагани от училищното ръководство, учителите-ръководители на проектите и на всички, съдействащи за развитието на контактите с партньорите, допринасят за изграждането на професионалните и езиковите  умения и знания на нашите ученици. Те им вдъхват  увереността на равностойни и компетентни граждани на Обединена Европа.


12.01.2012 г.
Участие на ученици от НФСГ в семинар на тема: „Тънкостите в създаването на CV и мотивационно писмо“, организиран от СУ „Климент Охридски“

Положено бе началото на ползотворно сътрудничество между Националната финансово-стопанска гимназия и Центъра за кариерно развитие на СУ „Св. Климент Охридски”. Това стана възможно чрез участието на ученици от НФСГ в семинара „Тънкостите в създаването на CV и мотивационно писмо”. Участието в семинара бе пряко свързано с обучението по бизнес комуникации на учениците от 9. е клас и работата на СИП-а по Бизнес етика.

В Информационно-рекламния център на СУ Надя Стоянова - координатор на Центъра за кариерно развитие на СУ и кариерен консултант - представи на вниманието на участниците актуалната тема, свързана с бъдещото им професионално развитие. Интересно поднесената презентация постави пред участниците – ученици и студенти -следните тематични акценти, свързани с прецизното и коректно изготвяне на документите: същност, структура на автобиографията и мотивационното писмо, алгоритъм на работа при изготвянето и оформянето им, най-често допускани грешки, синхронизация с европейските изисквания и стандарти, подготовката на портфолио и др.

Семинарът бе особено полезен с практическата си част, в рамките на която всеки участник имаше възможността да подготви своите документи (по предварително раздадени от специалистите в Центъра за кариерно развитие материали) и да коментира със специалистите в областта на кариерното консултиране - Надя Стоянова и Валерия Димитрова - силните и слаби страни на автобиографията си.

Учениците от НФСГ участваха и в дискусията, свързана с бъдещия си професионален избор и кариерно развитие.

Това бе добър старт на ползотворно сътрудничество между Центъра за кариерно ориентиране на най-старото висше училище в България и гимназията с почти 100-годишна история и престижно присъствие в националната образователна система. Предстои участие на учениците в множество подобни форуми, които ще улеснят техния професионален избор и бъдещо развитие.

На участниците бяха предоставени материали, свързани с историята на СУ и дейността на Центъра за кариерно ориентиране.


09.11.2011 г.
Директорът на НФСГ г-н Иван Арсов е награден с почетния знак „Сърцето на София”

„Ако бях ученик, непременно щях да се запиша в Националната финансово-стопанска гимназия – София.”

Това сподели министърът на образованието, младежта и науката проф. д-р Сергей Игнатов по време на официалната церемония за връчване на почетния знак „Сърцето на София”. За четвърта поредна година изявени дейци в областта на образованието, културата, изкуството и спорта, под патронажа на столичния кмет Йорданка Фандъкова, стават носители на приза. Организатори на тържеството в рамките на проекта „Различни, но заедно” са Артцентърът „Кърнолски”, Международната академия на изкуствата „Европа”, Синдикатът на българските учители, РИО София град, БЧК и др. Наградата „Сърцето на София” е учредена през 2008 година от българския композитор Димитър Кърнолски, създател на едни от най-хубавите песни за деца, сред които „Аз съм българче”. Автор на много детски постановки, основател на международните конкурси и фестивали за деца и младежи „Ние - XXI Век”, „Път към славата”, „Mаgia italiana”, „Орфей в Италия”.

Г-н Иван Арсов, директор на Националната финансово-стопанска гимназия, получи престижната награда за специален принос и заслуги в развитието на образованието не само на столицата, но и на страната. Министър Игнатов, миналогодишният носител на отличието, връчи на г-н Арсов почетния знак и сподели с аудиторията своето съжаление, че е преминал възрастта за обучение в средно училище. Ако сега трябва да направи своя избор, то той би бил без никакво колебание - Националната финансово-стопанска гимназия, училище със 100-годишна история и европейско бъдеще. В Словото си г-н Арсов сподели за успехите, постигнати от НФСГ, през годините, в които той ръководи многопосочната образователно-възпитателна дейност. Споменати бяха достиженията на НФСГ в сферата на българското професионално образование, в проектната екипна дейност и в извънкласните изяви на учениците.

Тази година почетния приз получиха министър председателят Бойко Борисов, председателката на СБУ – г-жа Янка Такева, д-р Джорджо де Фалиери почетен консул на областта Винету – Италия, Вили Казасян (посмъртно), ромската поетеса Сали Ибрахим, треньорката на Националния отбор по художествена гимнастика Илиана Раева, Гергана Драгиева – учител в НПМГ и ученичката от НТБГ Нина Славкова.
Сред носителите на отличието до момента са проф. Георги Костов, Михаил Белчев, Хайгашод Агасян, режисьорът Еди Шварц (посмъртно), Димитър Бербатов, г-жа Ваня Кастрева – Началник на РИО – София-град, ученици, представили се забележително на международни състезания и олимпиади, директори на столични училища и преподаватели с изключителни заслуги. Всички те се отличават със специалното си отношение към децата и младежите на гр. София или с приноса си към развитието на столичния град.

Концертът церемония "Сърцето на София" събра на една сцена талантливи деца и младежи от различни социални прослойки и етноси, с различно вероизповедание и културни традиции, някои от които в неравностойно положение или бежанци.

Ден на езиците - 02.10.11 г.

Откриване на 2011/2012 учебна година

Май 2010 г. Г-жа Хриси Войнова, учител по икономика и помощник директор, е удостоена с почетното отличие "Неофит Рилски"

21.05.2010 г.
ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Конкурс за рекламни материали
Плакати:  
Михаил Пейчев 11 в AC / DC
Радина  Керелска Група PARAMORE
Календари:  
Марияна Тенчева 11 д Настолен календар на УТФ  “Наслада”
Йоана Вълчева   11 д Календар 2010
Оригинални разработки:  
Юлияна Терзиева – 11 а Рекламна точбичка УТФ  „БУЛАД”
Ева Дякова 11 г Кутия „Свети Валентин”

 

Май 2007 г.
Наградени преподаватели:

Г-жа Светла Павлова - удостоена от МОН с Почетното отличие Паисий Хилендарски

Г-жа Мита Георгиева - УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА на Джуниър Ачийвмънт

23.05.2007 г.

Традиционен Ден на отворени врати

18.09.2006 г.

В НФСГ се проведе първият "Час по бизнес" - проект на БФБЛ . Проектът беше открит от министър Даниел Вълчев.

06.06.2006 г.

Тържествено откриване на новото обзавеждане на УТЦ
Гостува д-р Ханс Филип от Ротариклуб - Кицбюел.

23.05.2006 г.

Ден на отворените врати на НФСГ

14.03.2006 г.

НФСГ стана първото учебно заведение, приело стандартите за бизнес етика на Българския форум на бизнес лидерите.

27 февруари 2006 г.

НФСГ е домакин и съорганизатор съвместно с Джуниър Ачийвмънт на Първата национална ученическа конференция по предприемачество "Млад предприемач"

18 май 2005 г.

Министърът на финансите Милен Велчев се среща с ученици от последните класове и преподаватели от Националната финансово-стопанска гимназия в София.

Пред министъра на финансите бяха представени 11-те учебно-тренировъчни фирми, които функционират в училището по съвместни проекти с българо-австрийската програма "Икономика и мениджмънт” и с Джуниър Ачийвмънт .

Посещение на Министър Велчев в Учебно-тренировъчния център

Посещение на министър Велчев в Учебно-тренировъчния център.

   
нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София