ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Основни принципи на обучението в НФСГ

 • да отговаря на интересите на учениците и на европейските образователни стандарти;
 • да възпитава и изгражда личнoсти с максимална конкурентноспособност на пазара на труда

Акценти

 • Учебно-тренировъчни фирми
 • Ученически компании
 • проектен метод
 • чуждоезикова подготовка
 • Икономическа информатика
 • връзки със звената от стопанската практика
 • УНСС и други ВУЗ
 • групи по интереси

 

Джуниър Ачийвмънт

Екипи от ученици се обучават по програми на Junior Achievment - България.

JA-BulgariaУчениците от  гимназията имат възможност да се обучават по програмите на Джуниър Ачийвмънт, която е най-старата и бързо развиваща се организация в света. Създадена е в САЩ през 1919 година  и  се развива на основата на партньорство между бизнеса и образованието. Джуниър Ачийвмънт  е предпочитаната програма за бизнес обучение в Европейския съюз.
В България Джуниър Ачийвмънт  е регистрирана като фондация с обществена полза, член на световната организация Junior Achievement Worldwide, която всяка година работи с почти 7 милиона ученици от 97 страни. В Европа, организацията е част от мрежата на Junior Achievement – Young Enterprise, която координира регионални изяви и събития.
Програмите на Джуниър Ачийвмънт  обхващат обучението от предучилищна възраст до завършване на висше образование. Те съдействат за развиване на активност и предприемаческо поведение. етика и др.

Програма "Ученическа компания"

По програмата се обучават ученици от специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело”. Учениците сформират фирма, която регистрират в офиса на фондацията, работят съобразно устава и в рамките на една учебна година развиват дейност по избрана от тях бизнес-идея. Работят с избран от тях мениджърски екип, набират начален капитал чрез продажба на акции и облигации, рекламират дейността си и продават своя продукт. В края на учебната година извършват ликвидация и разпределят печалбата под формата на дивиденти.

 • УК "FIRE 16" - 11т клас
  Предмет на дейност: застрахователна дейност към ОЗК
  www.nfsg-sofia.net/fire16
 • УК "Onoma New" - 11т клас
  Предмет на дейност: реклама
  www.nfsg-sofia.net/onomanew

Успоредно с това учениците работят и като застрахователни агенти към Общинска застрахователна компания, която се явява бизнес партньор на ученическите компании и място за практическо обучение по специалността. В края на учебната година учениците представят своята дейност на годишното изложение на ученическите компании в хотел „Шератон” и се състезават за най-добра компания, за най-добър бизнес план.

 

Програма "Виртуално предприятие" - компютърна симулация на икономически процеси.

Програмата „Виртуално предприятие” (Компютърна симулация по мениджмънт и икономика – КСМИ) предоставя на желаещите ученици да се регистрират като отбор-фирма и да се конкурират с други отбори при производство и пласмента на зададен симулативен продукт. Отборите се стремят да изпреварят конкурентите си по отношение на рентабилност, продажба и пазарен дял. Програмата е уеб-базирана и предлага възможност за международно участие.

Програма "Бизнес етика"

По програмата „Бизнес – етика” се обучават ученици в СИП от 9 и 10 клас. Разглеждат се етични казуси от бизнеса, анализират се широк спектър етични понятия от различни гледни точки. Програмата е уеб-базирана и се провежда на две сесии с участието на ученици от страната и чужбина.

Програма "Мениджър за един ден"

Джуниър Ачийвмънт  осигурява възможност учениците от гимназията да се включат в различните национални инициативи. В инициативата  „Мениджър за един ден” през март 2005 година участваха 40 ученика, като за министър на финансите за един ден бе номинирана Велислава Матеева.

www.jabulgaria.org

e -mail: jab@jabulgaria.org

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София