ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА XII КЛАС - ВИПУСК 2021 ГОДИНА

 • Есенна ваканция: 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.
 • Коледна ваканция: 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.
 • Междусрочна ваканция: 03.02.2021г.
 • Начало на втория учебен срок – 04.02.2021 г.
 • Пролетна ваканция : 08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.
 • Край на учебните занятия  - 14. 05. 2021 г.

1. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

 • БЕЛ - 19.05.2021 г.
 • II ДЗИ - 21.05.2021 г.

а/ Подаване на заявления за допускане до ДЗИ- 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.
б/ Допускане до ДЗИ - до 18.05.2021 г.

в/ Издаване на служебни бележки за допускане и определяне на сградите за провеждане на ДЗИ – до 18.05.2021 г.
г/ Обявяване на резултатите от ДЗИ до 07.06.2021 г .

2. ИЗПИТИ:поправителни, за оформяне на годишен успех и за промяна на оценки 17-18.05.2021г.


Подаване на заявления за промяна на оценки, подписани от родител - 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.

3. ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ /ДКИ/:

а/ Подаване на заявления за явяване до ДКИ по теория и практика на професията -
01.03.2021 г.–19.03.2021 г.
б/ Теория на професията:

 • 04.06.2021 г. от 07.30 ч.. - за Трета квалификационна степен
  09.09.2021 г. -сесия септември

в/ Практика на професията за:

 • 12а - защита на бизнес-проект-26.05.2021год. от 09.00ч.
 • 12б - защита на бизнес-проект-28.05.2021год. от 09.00ч.
 • 12в - защита на бизнес-проект-27.05.2021год. от 09.00ч.
 • 12г - защита на бизнес-проект-27.05.2021год. от 13.00ч.
 • 12д - защита на бизнес-проект-28.05.2021год. от 13.00ч.
 • 12е - защита на бизнес-проект-01.06.2021год. от 09.00ч.
 • 12ж - защита на бизнес-проект-26.05.2021год. от 13.00ч.
 • 12з - защита на бизнес-проект-01.06.2021год. от 13.00ч.

За проекта: Челна страница, декларация и др. атрибути - изтегляне>>

4. Връчване на дипломите за средно образование - 22 .06.2021 година

 

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Икономика и мениджмънт - ІІІ степен

Търговия - дуално обучение

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София