ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Учебно-тренировъчни фирми в НФСГ

Учебно-тренировъчната фирма е учебен предмет в 11 клас, залегнал в учебния план на специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. Обучението се осъществява комплексно, като включва изучаване на икономика и счетоводство в рамките на дейността на фирмата.

Учебно-тренировъчни фирми

11а
УТФ Пинокио
Ръководител:
Г. Трендафилова

11б
УТФ Дионисий
Ръководител:
В. Чаушева

11в
УТФ Амброзия
Ръководител:
Е. Русева

11г
УТФ Експо
Ръководител:
Г. Недева
11д
УТФ Реноме
Ръководител:
Х. Войнова
11e
УТФ Мойсей
Ръководител:Г. Трендафилова


Реноме
Naslada Ltd
11а
УТФ Спектра
Ръководител:
Е. Русева
11б
УТФ Фиеста
Ръководител:
Т. Търнева
11в
УТФ Наслада
Ръководител:
Г. Недева
11г
УТФ Империал
Ръководител:
Чаушева
11д
УТФ Аребеска
Ръководител:
Павлова
11e
УТФ София
Ръководител:
Е. Маринова

Учебно-тренировъчните фирми се изявяват на местни и международни панаири на УТФ, където осъществяват контакти с партньори и клиенти, сключват сделки и извършват продажби.

От 22 до 24.04.2015 в град Пловдив се проведе XVIII международен панаир на учебно-тренировъчните фирми. Ученици от 11д клас от НФСГ взеха участие на ТФ ФЕСТ 2015 като представиха УТФ „Амброзия“  и  „Мойсей“. Учениците взеха  участие в семинарите,  проведени на панаира,  и достойно представиха НФСГ.

 

Пред панаирната палата
Щандът на УТФ Амброзия
Пред панаирната палата
   

 

Учебно-тренировъчни банки 2012 / 2013 уч. година

Участие в ХVІ международен панаир на УТФ - Пловдив

От 17 до 19 април 2013 г. учениците от 11е и 11б клас, като представители на учебните банки ЗенитБанк АД и София Сити Банк, участваха като обслужващи банки на ХVІ международен панаир на УТФ - ТФ ФЕСТ 2013. В панаира се представиха учебно-тренировъчни фирми от Гърция, Сърбия, Молдова, Косово, Черна Гора, Румъния, Люксенбург и България. В процеса на подготовка за панаира и по време на самото събитие учениците достойно представиха НФСГ.

 

УТБ - ZenitBank - ръководители: Х. Бойнова и С. Павлова ZENIT

УТБ - GenesisBank - ръководители: С. Павлова и Х. Войнова

 

Екипът на София Сити Банк
Екипът на София Сити Банк
Екипът на Зенит Банк
Екипът на Зенит Банк
   

 

Участие на Панаира в Залцбург през март 2009 г. - представя Мария Георгиева - 11 г

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София