ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Учебно-тренировъчен център

Учебно–тренировъчният център на НФСГ дава възможност учениците да работят в реален офис на виртуалния пазар на учебно-тренировъчните фирми.
Центърът е заплануван, организиран и оборудван като проект на: АСТ - Централа на австрийските учебно-тренировъчни фирми; КултурКонтакт Австрия; Ротари клуб Кицбюел; Ротари клуб София и с подкрепата на фондация Ротари; Ротари Дистрикт 1920 – западна Австрия. Ученици от УТФ Фиеста

Открит е на 23 октомври 1997 година.

Rotaryclub KitzbuhelСега Учебно-тренировъчният център в гимназията разполага с модерно учебно и офис обзавеждане, с най-съвременна офис техника и софтуерно осигуяване за успешна работа на учебно-тренировъчните фирми.

Новата техника беше дарена по проект , иницииран от д-р Ханс Филип от Ротари клуб - Кицбюел, Австрия.

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София