ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Паралелки в НФСГ 2019 /2020 уч. година

Клас Кл.ръководител Учебен план Клас Кл.ръководител Учебен план
8 клас
г-жа П.Филипова 8а_им_не г-жа М. Хубчева 8д_им_фе
г-жа Ил. Марковска 8б_им_ае г-жа М. Карадакова 8е_т_не
г-жа Ив. Василева 8в_им_ае г-жа Д. Милева 8ж_т_ае
г-жа Г. Атанасова 8г_им_не      
9 клас          
г-жа Н. Станчева 9а_им_не С. Шолева 9г_им_фе
г-жа М. Соколова 9б_им_ае г-жа Д. Илиева 9д_т_не
г-жа Ст. Златкова 9в_им_а г-жа М. Гълъбова 9е_т_ае
           
10 клас          
10а г-жа Е. Станоева 10а_им_не 10д г-н Г. Кръстев 10д_т_ае
10б г-жа И. Салиева 10б_им_ае 10е г-н Р. Русев 10е_т_не
10в г-жа Д. Панталеева 10в_им_ае 10ж г-н Кр. Божиков 10ж_им_фе
10г г-жа М. Велинова 10г_им_не      
11 клас          
11а г-жа Ст. Василева 11а_им_не 11д г-жа Е. Русева 11д_им_ае
11б г-жа Цв. Шибойкова 11б_им_ае 11е г-жа Е. Ингилизова 11е_т_ае
11в г-н Ст. Стефанов 11в_им_ае 11ж г-жа М. Каразапрянова 11ж_им_фе
11г г-н В. Великов 11г_им_не 11з г-жа Д. Иванова 11з_т_не
12 клас          
12а г-н М. Каменарова 12а_им_не 12д г-жа Д. Бозвелиева 12д_им_ае
12б г-жа Р. Арангелова 12б_им_ае 12е г-жа Алб. Руневска 12е_им_не
12в г-жа Ст. Петрушкова 12в_им_ае 12ж г-жа В. Чаушева 12ж_им_фе
12г г-н Кр. Николов 12г_им_не 12з г-жа Недева 12з_т_не
         

 

 

 

 

 

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София