ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Международни проекти по програма Сократ - Коменски

СОКРАТ е програма на Европейската Общност, предназначена да допринася за развитието на образованието, както и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество в сферата на образованието.

КОМЕНСКИ-1 е подпрограма към Сократ за училищно образование. Подпомага създаването на партньорства между училища от различни европейски страни чрез работата им в общ проект, който да насърчава умението за съвместна дейност между ученици и учители, представящи различни културни европейски модели.

ПРОЕКТИ ПО СОКРАТ- КОМЕНСКИ В НФСГ

Работата по проекти по програма Сократ-Коменски стимулира учениците към творчество, мотивира ги в чуждоезиковото обучение и обогатяване на общата култура. Пътуванията до други страни, запознаването с чуждестранни култури, срещите с връстници от училищата-партньори разширява кръгозора на участниците.

Грамота от Socrat Comenius
2013-2014 По програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност" с проекта
„MАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИТЕ –
УЧЕНЕ ОТ ОПИТА  НА ТЕНЕРИФЕ”

Координатори:
Горанка Недева
Дияна Станчева
Марта Караманова
Зоя Каприева
Подробности за проекта >>
2012 - 2014 Международен проект “Euroconsom`acteurs: за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението“  по програма „Коменски“.

Координатори:
Татяна Вачева
Дарина Панталеева
2010 - 2012 По секторна програма "Леонардо" - Трансфер на иновации - тема "Услуги по професионално ориентиране и  развитие на предприемаческия дух в учениците от средните училища II – CGSEII"

Координатори:
Горанка Недева
Мая Гешева
Емилия Ерендицова
2008 - 2009 "Viewers"

Координатор:
Марта Караманова
Дияна Станчева
11k2
”TEAMS”
Координатор:
Емилия Ерендицова
12k2
2007 - 2008 "Viewers" Координатор:
Марта Караманова
Дияна Станчева
12k4,10k2
”TEAMS” Координатор:
Емилия Ерендицова
11k2
2006 - 2007 "Viewers" Координатор:
Марта Караманова
11k4
”TEAMS” Координатор:
Емилия Ерендицова
10k2
2005 - 2006

”ЕВРОПА - НАШИЯТ ОБЩ ДОМ”

Координатор:
Марта Караманова

Лена Евгениева
Светла Павлова

10 K4

”TEAMS” –  Tourism and Economic Activities  in Multinational Strategies

Координатор:
Емилия Ерендицова

Ани Малчева
Елена Василева

9K2

2004 - 2005

”ЕВРОПА - НАШИЯТ ОБЩ ДОМ”

Координатор:
Емилия Ерендицова

Елена Василева
Светла Павлова

8K2
12K3

2003 - 2004

”ЕВРОПА - НАШИЯТ ОБЩ ДОМ”

Координатор:
Емилия Ерендицова

Антонка Каранджулова
Марта Караманова
Светла Павлова

11K3


Международен проект “Euroconsom`acteurs: за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението“ 

СЕПТЕМВРИ 2014 Г.
Успешно приключи международен проект “Euroconsom`acteurs: за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението“  по програма „Коменски“  с участието на училища от пет страни – България, Франция, Германия, Италия и Белгия. Работата по проекта продължи две години. Участниците изградиха еднакво критично и отговорно отношение към потреблението и свръхпотреблението, на основата на разнообразните дейности по проекта. В рамките на проекта учениците изработиха „Харта на потребителя“, включваща 9 правила за отговорно потребление, всяко от които е на различен език: френски, български, италиански, немски, английски. Хартата бе отпечатана върху екологично изработени памучни торбички – краен продукт на проекта, раздадени на ученици, родители и учители на 09.05.2014 г. – ден на Европа в петте страни, участнички в проекта.

Проектът подобри комуникативните умения на френски език на нашите ученици в резултат на общуването им с техните връстници от страните – участнички.

Международният проект « Euroconsom’ acteurs за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението » вече е на финала си. Две години учениците от няколко европейски държави се трудеха и стараеха. Главната идея, заложена в основите на този проект е да ни научи как да бъдем по-пестеливи, да мислим повече за околната среда и преди да изхвърлим нещо старо да помислим дали можем да го превърнем в нещо ново. Това накара всеки от нас да се замисли и да осъзнае, че ако ние не пазим Земята, няма кой да го стори. Не е трудно да направиш някаква малка жертва, като например да използваш една торбичка за пазар повече от един път. И ако всеки от нас направи по една малка жертва, ще получим  един малко по-добър свят.          
За тези две години, освен че придобихме по-добри лични навици, имахме и възможността да срещнем  наши съученици от други европейски държави. Опознахме техния начин на мислене, тяхната култура. Комуникирахме на френски език, което помогна за премахването на езиковата бариера на много от нас. Научихме се да работим по-добре в екип, да бъдем по-единни. Някои от нас създадоха нови приятелства, други не успяха, но всички получихме нови знания.       
Ще бъде хубаво, ако повече хора станат по-пестеливи, но ние сме тези, които трябва да са инициатори за това.

Мартина Петкова

10.05.2014 - 16. 05.2014

Приключи проектната среща по международен проект “Euroconsom`acteurs: за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението“  по програма „Коменски“  с участието ученици от на НФСГ – София, България и Франция. Срещата се проведе в гр. София, България. Основните дейности в рамките на тази среща бяха ателие „Проектът за свръхпотреблението – източник на промени в моя живот“ посещение на пречиствателна станция“Панчарево“ и на ботаническата градина в гр. София, запознаване   с историческите и  културни забележителности в града и района.

22.03.2014 г. - 29.03.2014 г

Приключи проектната среща по международен проект “Euroconsom`acteurs: за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението“  по програма „Коменски“  с  участието на ученици от пет страни – България, Франция, Германия, Италия и Белгия. Срещата се проведе от 22.03.2014 г. до 29.03.2014 г. в гр. Клермон-Феран, Франция. Основните дейности в рамките на тази среща бяха  ателие „Проучване на възможните негативни последици от прекомерната употреба на мобилните телефони върху вътрешното ухо“, ателие – дискусия на тема „Земята и нейното бъдеще“, ателие „Различен поглед върху новите технологии“, запознаване с историческите и  културни забележителности в града и района.

08.02.2014 – 14.02.2014

Приключи проектната среща по международен проект “Euroconsom`acteurs: за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението“  по програма „Коменски“  с участието ученици от на НФСГ – София, България и Франция. Срещата се проведе в гр. Клермон Феран, Франция. Основните дейности в рамките на тази среща бяха  презентиране на производството и търговията с биохрани в Оверн и запознаване с Оверн и перспективите за неговото екологично развитие, с историческите и  културни забележителности в града и района.

12.10.2013 – 19.10.2013

Приключи проектната среща по международен проект “Euroconsom`acteurs: за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението“  по програма „Коменски“  с участието на училища от пет страни – България, Франция, Германия, Италия и Белгия. Срещата се проведе в гр. София, България.  Основните дейности в рамките на тази среща бяха  посещение на предприятие „Данексо Рисайклинг“ с предмет на дейност рециклиране на използвани пластмасови опаковки, ателие „Аксесоари“ за изработване на аксесоари от екологични материали, Подготовка и провеждане на ревю „Кюстомизация“ с изработени от учениците нови модели от стари дрехи и аксесоари,  запознаване с исторически и  културни забележителности в града и района.

 

06.05.2013 г. - 10.05.2013

Приключи проектната среща по международен проект “Euroconsom`acteurs: за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението“  по програма „Коменски“  с участието на училища от пет страни – България, Франция, Германия, Италия и Белгия. Срещата се проведе от 06.05.2013 г. до 10.05.2013 в гр. Лиеж, Белгия.  Основните дейности в рамките на тази среща бяха  посещение на предприятия „ TERRE“ с предмет на дейност повторна употреба на дрехи, обувки аксесоари и хартия, фотографиране на участниците от различните държави със скрити лица за установяване на приликите в облеклото на младите хора в Европа,  запознаване с исторически и       културни забележителности в града и района.

 

01.10.2012 г. - 09.10.2012 г.

Приключи проектната среща по международен проект “Euroconsom`acteurs: за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението“  по програма „Коменски“  с участието на училища от пет страни – България, Франция, Германия, Италия и Белгия. Срещата се проведе от 01.10.2012 г. до 09.10.2012 г.в гр. Поцуоли, Италия.  Основните дейности в рамките на тази среща бяха свързани с изработването на лого на проекта, посещение на ателие за екологично производство на сапуни и запознаване с исторически и културни забележителности.

СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

Стартира международен проект “Euroconsom`acteurs: за отговорно потребление или как да се борим със свръхпотреблението“  по програма „Коменски“  с участието на училища от пет страни – България, Франция, Германия, Италия и Белгия. Работата по проекта ще продължи две години, в рамките на които участниците ще придобият общи социални и граждански компетенции, изграждайки еднакво критично и отговорно отношение към потреблението и свръхпотреблението, на основата на разнообразните дейности по проекта. Работен език на проекта е френски език.


Материали от проекта "Европа - наш общ дом"

Среща на партньорите в София

В седмицата 8-14 май НФСГ бе домакин по проекта на Сократ  „Европа -  наш общ дом”.
В София пристигнаха групи от ученици и преподаватели от Испания, Чехия и Полша. Групите пристигнаха вечерта на 8-ми май. Първата среща с тях бе проведена в НФСГ, където бяха приветствани от директора на гимназията. Денят бе специално избран предварително, за да съвпадне с деня на Европа.
През първия ден от престоя на чужденците тук те бяха заведени в Перламента и храма Ал. Невски.
Вторият ден отново бе предвиден за разходка в София и центъра и – НДК, главните търговски улици.
Третият ден бе предвиден за посещение на Историческия музей, а четвъртият - за визита в Център за хора с увреждания. Испанската група изяви интерес за връзка с Центъра.
На петия ден бе посетен Рилския манастир и за кратко Благоевград. Групите бяха силно впечатлени от манастира, направиха много снимки и си закупиха сувенири.
Посещението завърши рано сутринта на шестия ден. Работата по проекта беше много полезна за учениците, включени в него, тъй като предостави възможността за упражняване на английския език на всички ни и ни позволи да общуваме с наши връстници от 3 различни страни.


Нашето посещение в Картахена, Испания

Автор: Виолета Миленкова 10K4, 17 .04. 2006 г.

На 20 март след прекарани четири часа в самолета за Мадрид, кацнахме в испанската столица. Нашите първи впечатления от Испания бяха приятното време, любезното обслужване и разбира се великолепния Мадрид. Но ние с нетърпение очаквахме да видим Картахена и нашите домакини.

Ние бяхме посрещнати на автогарата в Картахена от любезните ни домакини. Запознахме се и това беше началото на посещението ни и на проекта „ Европа - нашият общ дом”, а може би беше и началото на едно приятелство, което ще продължи дълго.

През първия ден посетихме пристанището на Картахена. Бях впечатлена от историческото значение на това пристанище и как то е пригодено за нуждите на съвременната флота. През този ден се опитах да се докосна до начина на живот на испанците. Забелязах, че животът там е спокоен и добре организиран. Хората с увреждания нямат никакви пречки при придвижването си из града. Тротоарите имат специални приспособления, които правят по-лесно придвижването на хората в неравностойно положение. Светофарите пък  са снабдени с устройства, които издават звук и хората със зрителни увреждания могат да се ориентират в натоварената атмосфера на града. За щастие и в България хората с увреждания са улеснени в придвижването си из града чрез такива устройства и приспособления.

Хората в Испания са изключително дружелюбни и се стремят да ти помогнат дори и да не знаят езика ти. Но според мен най-важното, което се случи през този ден е, че се запознах с много нови хора, с които се и сприятелих, че се опитах да опозная една различна култура.

На следващия ден посетихме Училище за чужди езици в Картахена. Упражнявахме своите езикови възможности, забавлявахме се и се запознахме с начина на преподаване в Испания. Също така опитахме някои традиционни испански ястия като например сепия с черен ориз, супа от тиква, говеждо месо. Домакините направиха всичко по силите си, за да почувстват техните гости специфичната испанска атмосфера, за да обикнат тази страна и хората тук. Те бяха наистина изключително отзивчиви и сърдечни приятели.

Последният ден от посещението ни в Картахена беше най-вълнуващия, защото посетихме много и различни места. Отидохме до Mar Menor и пътувахме с ферибот. В кметството на San Havier кметицата поздрави участниците в проекта и ни представи материали и информация относно забележителностите и интересните места в района около Murcia, Cartagena, San Pedro и Santiago de la Ribera. По този начин тя ни показа, че сме добре дошли в Испания, че проекта ни е много важен и че трябва да продължим с него. След този прием се разходихме из San Havier. Видяхме много сгради с историческо значение, които са символ на различните култури в Испания и на нейната ценна история.

По време на посещението ни в Испания намерих не само приятели сред останалите участници в проекта, но и осъзнах, че всичко, което правим - срещите ни, обмяната на опит, е важно не само за нас, но и за нашите страни - България, Испания, Чехия, Полша. И наистина се надявам, че нашият проект ще заздрави не само приятелствата ни, но и ще засили обмяната на опит между нашите страни.

С нетърпение очаквам да посрещна участниците в проекта „Европа - нашият общ дом” в София, през Май!

Публикация за посещението в испански вестник
УЧЕНИЦИ ОТ ТРИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ПОСЕЩАВАТ УЧИЛИЩЕ ПО ЕЗИЦИ
12 ученика, изучаващи чужди езици, от Чешката република, България и Полша ще пребивават в Картагена до петък, на разменно посещение с Училището по чужди езици, спонсорирани от Европейския съюз. Посетителите ще посетят основните туристически забележителности в Картагена, ще им бъде показано Училището по чужди езици и ще прекарат един ден в клона на Езиковото училище в Сан Хавиер. Обед за добре дошли бе даден в училището по Обществено хранене.

Our trip to Cartagena, Spain

On 20th of March, after four hours, spent in the plane to Madrid, we landed. Our first impressions from Spain were the nice weather, the obliging service and of course the magnificent city of Madrid. But we were looking forward to see Cartagena and our accommodators!

We were met by our accommodators at the Bus station of Cartagena. We introduced each other and that was the beginning of our visit and our project “Europe – our common home” and may be it was the beginning of a friendship, which will last long.

On the first day we visited Cartagena Harbour. I was impressed by the historical importance of this harbor and how it was applied to the necessity of the fleet nowadays. During this day I tried to see how Spanish people live. I noticed that the life is calm and well-appointed here. Disabled people don’t have any problems with the moving through the town. Pavements have special appliances, which make the moving easier for people in disability. The traffic lights are supplied with appliances, which make noise and people with optical damage can orientate in the busy town. Spanish people are very friendly and they always try to help you even if they don’t know your language! But the most important thing that happened this day, I think, is that I met new people, a different culture and I made a lot of friends.

The next day we went to Official School of Languages of Cartagena. We practiced our English, we had fun and we became well acquainted with the way of teaching in Spain. We also tried some traditional Spanish dishes as black rice and squid, a pumpkin soup and beef. Our accommodators did the best they could do because they wanted their visitors to feel the special Spanish ambience, to like this place and the people here. They were warm- hearted, real bosom friends.

The last day of our visit in Cartagena was the most interesting because we visited a lot of places. We went to Mar Menor, we had a trip by ferry. In the City Hall of San Havier the mayors greeted the participants in the project and gave us some materials and information about the sights and interesting places in the area around Murcia, Cartagena, San Pedro and Santiago de la Ribera. This way she showed us that we are welcome in Spain, that our project is important and that we should continue with it. After this reception we had a walk in San Havier. We saw a lot of historical buildings, which are symbol of the various cultures in Spain and of its valuable history.

During our visit in Spain I became not only friend with the other participants but  we all realized that everything that we are doing- we have meetings, we exchange experience, is very important for us, for our countries-Bulgaria, Spain, Czech Republic, Poland. And I really hope that our project will strengthen not only our friendships but it will strengthen the social exchange of experience between our countries, as well.

I am looking forward to welcome the participants in the project “Europe-our common home” in Sofia, in May!

Violeta Milenkova X K4
April 2006
Sofia


Посещение на екип от ученици в Чехия, ноември 2005 г.


Материали от проекта "TEAMS"

Сертификат от срещата в Румъния

 

Снимки от гостуване в Румъния
Май 2006 г.

Сертификат от срещата в ПортугалияThis winter I went to Portugal, thanks to project Socrates. This is a project about Virtual Firms. I worked a lot and this is like a gift to my efforts. That project is very good for our group thinking, because we work in groups in the teams. This is a program for the children in the schools who have group thinking. So my present was a week in Portugal with my friend and two teachers.

We flew by plane to Lisbon. It was a very nice flight. The airport in Lisbon was magnificent. It is a very big building with a lot of international flights. We went directly to the railway station where we caught our train. The electric was entirely different with the Bulgarian’s. So after two hours we arrived in Aveiro – a small town in the east-north side of Portugal. There we were welcomed by the substitute director of the Informatique School. We went by her car to the place that the children waited for us. In the evening we separated and went to our “new homes”. My friend whose name is Rafael is a very kind person. He showed me his home, which was about 3 kilometers from Aveiro. He lives in a house of two flours with a perfect garden. I was too tired and went to bed early.

The next day our group went to the china’s factory “Vista Alegre”, where we saw the way of making china things. The big impressions for me in this place were the painters, which engraved the objects. In the evening I and Rafael went to the disco bar in Aveiro. There you could hear any type of music, but especially pop, rock, dance and Latino. 

The third day was very special for me, because we went to my favourite city – Porto. The architecture of this place is magnificent. There were many styles such as: Romans, Antiques, Portuguese and many others. This region is like a multi religion center. There you could see men from different countries. We visited many beautiful cathedrals and museums. But I didn’t like one thing in Porto – it was very dirty. But I enjoyed the journey to this place.

The fourth day our group went on a trip around Aveiro. We visited the park, the women’s school – which now is a museum, the cathedral and many other things. They made inside me a big impression, because of the way they were built.

Next we went to Coimbra – it is near Aveiro. There we saw the University of Coimbra, which is very familiar by his architecture. It is like a museum and a library.    Тhеn we visited the Roman ruins in Conimbriga. They were from 12 – 13 century. They were very old but they made me a good impression of the civilization in that time. The Romans were very rich and they could make those magnificent types of buildings.

After that we visited the Portuguese famous beaches like: Costa Nova, Costa Brava and others. We saw the Atlantic Ocean which is bigger than I thought. It was like a big expanse where you want to go but you can’t. The sand on the beaches was very small and very clean. In those places the temperature goes about 30 – 35 degrees Celsius in summer. It’s wonderful for your holiday in the warm days in July, August and September. Many tourists like Portuguese climate, because it isn’t too hot, because of the water.

In the seventh day we had a free day. I and my friend from Bulgaria decided to go to buy some presents for our parents. So we went to all shops in Aveiro and finally we had the so wishing gifts for our relatives.
In the next day we woke up early and went to the railway station to catch our train. So we take a farewell with our new friends in Portugal and came up into the train. When we arrived in Lisbon there was a short time to visit anything, because our plane departures at about 14.30. So we had something to eat and went to the airport. We caught our plane and went back to Bulgaria.

I made new friends in that country and I’ll be ever obliged to Socrates that made some of my dreams come to reality. It was a wonderful journey that I will never forget!                                 

Какво научих?

Борислав Георгиев - 9K2
НФСГ- София
24.10.2005

Учението преди беше страшно, мъчно,
но сега задължително ме следва неотлъчно.
Един проект ми помогна да се справя
и всички трудности в мигом да забравя.

Започнах да работя здраво,
преведох текстове различни,
заслужих да ми казват браво,
да ми пишат оценките отлични.

Научих факти странни и чудати,
сдобих се опит и умения полезни,
запознах се с теми непознати
и показах знания железни.

Успях да преодолея страха
да летя и да общувам,
достигнах неусетно до върха
и престанах много да умувам.

Запознах се с други хора и култури,
изживях мигове незабравими,
впуснах с в редица авантюри
и усетих чувства най-любими.

Разбрах, че не е толкова опасно
на чужд език да проговоря,
да изказвам мислите си гласно
и на него да общувам и да споря.

И тук идва паметния миг,
в който съм длъжен да призная
проекта „Сократ” за велик.

Благодарение на него излязох в чужбина
и дори сега, когато всичко отмина,
продължавам да работя с интерес,
за да достигна своя езиков прогрес.

Стремеж

Петър Стайков - 9K2
НФСГ- София
24.10.2005

Бездействието оставих на страна,
по проекта почнах да творя.
С английския не бях добре,
но с малко помощ всичко беше на лице.

Доста написах и преведох,
нови думи в речника си аз въведох,
и поради това
кацнах в чуждата страна.

Бях изправен пред чуждите традиции,
докоснах се до тяхната култура.
Споделих за българските обичаи
и разговарях с тамошните си другари.

Върнах се в Родината обогатен,
с нови знания и мисли зареден.
И отново вложих своя интелект
за работа по международния проект.

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София