ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Архив

ЗАЕДНО ЗА КАУЗАТА „В ПАМЕТ НА ХРИСТО БОТЕВ“

2 юни 2014 г.

Тези слова се превърнаха в позиция, обединяваща всички ученици от Националната финансово-стопанска гимназия, които участваха в проекта „Четем Ботев в метрото“. За втора поредна година възпитаници на НФСГ дадоха израз на вълнението, което всеки българин трябва да изпита при прочита на Ботевите стихове.

Инициативата, организирана от Регионалния инспекторат по образование, София град, в метростанция „СУ Св. Климент Охридски“, не е поредният „проект“. Това е вълнение за всеки един българин, гордеещ се със значимото ни културното наследство и отдаващ почит пред паметта на загиналите за свободата и независимостта на България. Изборът на мястото е свързан със силната обвързаност на тържественото и ритуалното с делничното, към което са насочени усилията на Ботев и другите идеолози на националното освобождение и възстановяването на държавността.

Единадесетокласниците от НФСГ изпълниха творби на  големия български поет и революционер Христо Ботев, включени в единствената му стихосбирка „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“ – „Ней“, „Дякон Васил Левски“ и „Обесването на Васил Левски“.  Това бе своеобразен начин за изразяване на почитта към националните герои, за участие в ритуализацията на честванията по повод 2. юни и израз на признателност и уважение към националните и общочовешките ценности.

Ина Сярова, ХI „в“ клас

 

Участие в Европейският ден за здравословно хранене и готвене

Май 2014 г.

За втора поредна година учениците от клуб „Медии, комуникация, култура с фокус към здравословното хранене“ участваха като доброволци в Европейския ден за здравословно хранене и готвене с деца.

Европейският ден за здравословно хранене и готвене с деца се организира в България за осма поредна година благодарение на Представителството Европейската комисия България и Евро-Ток България (Европейската кулинарна асоциация). Заедно с над 750 деца на възраст от 7-12 години доброволците от НФСГ под напътствията на първокласни главни готвачи от Евро-Ток България приготвиха здравословно и балансирано меню, много игри, забавления и изненади. Идеята на инициативата е да се насърчи здравословния начин на живот и да се ограничи затлъстяването при децата. В инициативата участваха първокласни готвачи от Евро-Ток България, както и много родители и привърженици на идеята за здравословно хранене. Благодарение на сериозността и отговорността на учениците от НФСГ стотици деца получиха възможността да изживеят един ден, изпълнен с незабравими емоции и преживявания. Сред тях бяха и шест деца, живеещи в селище от семеен тип № 2 в жилищен комплекс „Люлин“, които получиха допълнително подаръци, лакомства и много изненади.

Тази инициатива бе предхождана от участие на учениците от НФСГ в откриването на Дните на норвежката морска кухня, където благодарение на поканата на Евро-Ток България имаха възможност да се насладят на демонстрационното приготвяне на норвежка сьомга от шеф готвач Даниел Руше Мадсън.

Така чрез интерактивна образователна среда, допълваща традиционното обучение, учениците се превръщат от пасивни наблюдатели и консуматори в активни партньори и творци на собственото си знание по здравословно и балансирано хранене.
Светла Колева – ХI „в“ клас, участничка в клуба

 

Март 2014 г-

Национално състезание по счетоводство

Ученичката Виктория Дикалова от 11б клас се представи успешно и зае шесто място на състезанието, което се проведе във Велико Търново, и получи Грамота за участие от МОН.

 

 

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
На 1 ноември 2012 год. започна дейността на клуб “Медии, комуникация и култура” по проекта на МОМН УСПЕХ >>

Областен конкурс за детски рисунки „С очите си видях бедата”, май 2012 г.

Елина Ляхтова от 11-В клас се класира на ІІ  място от общо 280 участници в Областния конкурс за детски рисунки „С очите си видях бедата”, организиран от Софийско Управление „Пожарна безопасност и защита на населението“.  Съорганизатори бяха Регионалният инспекторат по образование – гр. София и Националният дворец на децата.

 

Ученици от НФСГ на среща със стенографи от Народното събрание
Юни 2012 г.

           "Бързописът - ключ към ефективна комуникация" е мотото на един от клубовете от НФСГ, работещи по програма "Успех". Последното клубно занимание се проведе в Народното събрание. Целта бе да се запознаем отблизо с дейността на стенографите.  Присъствахме за кратко в пленарната зала, където председателят на Народното събрание Цецка Цачева ни поздрави  и представи на вниманието на народните представители факта, че сме единствените ученици, изучаващи стенография в страната. 

        Срещнахме се с инж. Карамфил Матев - председател на Националното сдружение на стенографите, машинописците и компютърните оператори, който ни запозна с интересни факти от историята на стенографията и стенографското движение в България и разкри предимствата на умелото й владеене и използване. Разведоха ни из залите на Народното събрание. Посетихме мястото, където стенографите обработват своите протоколи и ги привеждат в  достъпен за четене вид, както и библиотеката, в която се съхраняват архивите.

         Срещата приключи с призив към нас, отправен от инж. Матев,  за постоянство и умело изучаване на бързописа, за да можем един ден ние да застанем достойно на неговото място.  

                                                                                                          

Диана Туечка - 9 в клас, участник в клуба

14 април 2012
Активно участие на ученици от НФСГ в кампанията
ДА ПОЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН >>

Април 2012
Блестящо представяне на футболния отбор на НФСГ

НФСГ получи поздравителен адрес от РИО Пазарджик
Декември 2011 г.

Това стана възможно по време на интегрирания урок на тема „Стил и прецизност на информационно-комуникационното общуване в сферата на предприемачеството”, в който участваха ученици от СИП Бизнес етика при НФСГ, ученици от СОУ „Васил Левски” – Велинград и СОУ „Георги Бенковски” – Пазарджик. Домакини на срещата, обединяваща  знанията, ключовите компетентности и креативността на възпитаниците на трите училища, бе СОУ „Георги Бенковски” – Пазарджик.

За трета поредна година учениците от СИП Бизнес етика в рамките на Международната седмица по предприемачество провеждат интегрирани уроци с ученици от други градове, работещи по различни бизнес обучителни програми на Джуниър Ачийвмънт България. Участниците в интегрирания урок бяха поздравени от ст. експерт Дора Дулчева от РИО Пазарджик, директорите на СОУ”Георги Бенковски” - Наталия Александрова и СОУ”Васил Левски”- Емил Моллов. Г-жа Мая Гешева от НФСГ представи кратко експозе на тема ”Съвременни аспекти на разбирането на предприемачеството, съотнесено към стила и прецизността на общуването”. Някои компоненти на създаването на ефективна (убедителна) презентация представи г-жа  Людмила Кьосова от  СОУ „В. Левски” –  Велинград. Създаването на работни групи и задаването на практическото задание бе обект на презентацията на г-жа Лилия Чаушева от СОУ „Г. Бенковски” – Пазарджик.

Десет екипа в продължение на два часа работиха по мисли на известни личности, трасирали пътя на предприемаческото търсене - Питър Дракър, Йозеф Шумпетер и др. Среща си дадоха младежкият ентусиазъм, умението за екипна работа и убедителното презентиране. Крайните продукти бяха коментирани от предприемача Георги Спасов.

Всички участващи получиха своите сертификати за успешно участие в инициативата и си обещаха, че по подобен начин ще завършат учебната година. Представителите на СОУ „Георги Бенковски” - Пазарджик от своя страна предложиха домакинство (на планинската си база „Юндола”), където учениците ще покажат какво са научили през учебната година в рамките на бизнес обучителните програми на Джуниър Ачийвмънт България, ще затвърдят изградените приятелства, а учителите ще обменят идеи по методическите аспекти на обучението и възпитанието.

 

Участие в създаването на Училищна гора на София

На 2.10.2011 г. ученици от 9а и 9б класове взеха участие в засаждането на Училищната гора на София. На площ от 6 декара в землището на Драгалевския манастир учениците посадиха брези, явор, трепетлика, липа. Мероприятието се проведе с подкрепа на "Природен парк Витоша". Патрон на инициативата е г-жа Кастрева. Учениците с ентусиазъм участваха в начинанието за Училищна гора на града ни.

   


Деветокласникът Антонио Павлов от СИП-а по Бизнес етика получи стипендия за участие в Европейския лагер – Велинград  2011. Организатор на инициативата е Джуниър Ачийвмънт България, с подкрепата на програмата на Европейския съюз „Младежта в действие”, СОУ „Васил Левски”- Велинград, Община Велинград и в партньорство с Джуниър Ачийвмънт Испания и Джуниър Ачийвмънт Румъния и.
Европейският лагер Велинград 2011 е инициатива, която цели да образова 60 младежи на възраст 15-19 г. от България и Европа за ценността на горските ресурси и възможностите за тяхното разумно използване чрез екологичен бизнес. Участниците ще придобият ценни умения и компетентности в областта на предприемачеството и бизнес етиката,  както и познания за едно от най-големите предизвикателства пред съвременната цивилизация – глобалната екологична криза. Чрез специално разработен от Джуниър Ачийвмънт образователен метод „иновационен лагер”, в който през годините Националната финансово-стопанска гимназия има доказани постижения, младежите ще разсъждават върху иновативни решения на зададен им бизнес казус.
Желаем успешно представяне на Антонио!


Панорама на професионалното образование - Пловдив 2010

Първо и второ място в националното състезание „Най-добра бизнес идея” за ученици от НФСГ


Традиционен коледен шах турнир 2010
РЕЗУЛТАТИ:
І място - Йоана Костурска 11 д

Юни 2010 г.
Забележително участие на наши ученици в Седмицата на отворените врати на Столична община
с макети и проекти на бъдещето.

Сред нашите ученици има талантливи химици и физици. Виктор Петков от 9 клас е отличен с грамота за успехи в химията.

 

5 май 2010
Изпращане на Випуск 2010

17 ноември 2009 г.
Учениците от СИП "Бизнес етика" при НФСГ съвместно с ученици от Първа английска гимназия проведоха открит урок на тема "Успешната личност и поведението на предприемача в условията на финансова криза". Урокът се проведе в рамките на Световната седмица по предприемачество и Отворените врати на Джуниър Ачийвмънт - България.

9.11-18.11 2009 г. група ученици, придружени от Татяня Вачева - преподавател по френски език, бяха на посeщение в град Ангулем, Франция, по проект "Мобилност в Европа"

Ноември 2009 г.
Жасмина Тачева
от СИП "Бизнес етика" стана национален победител в състезанието по предприемачество “Skills@Work Challenge - Предизвикателство към младия предприемач

Грамота за успешно участие в конкурса "Млад икономист"

 

Постижения на олимпиадата по биология

17.02.2009г

Съвместна разработка на дипломни проекти
Ученици от НФСГ и HAK International гр. Клагенфурт, Австрия, разработиха съвместно и успешно представиха и защитиха дипломни проекти.

20.06.2007 г.
Ученици от НФСГ се представиха достойно
на националния конкурс "МЛАД ИКОНОМИСТ",
организиран от Съюза на икономистите в България.
Димитър Минков
от 10к1
взе ІІ награда с темата "Европейски фондове – същност, ефективност и усвояване"

 

.

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София