ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Прием на ученици в НФСГ

Общи положения

Приемът на ученици в НФСГ се осъществява по реда на Наредба №10 / 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката. Кандидат-гимназистите полагат изпити по Български език и литература и Математика в рамките на Националното външно оценяване. Пълна информация за изискванията и изпитните програми е достъпна в на сайта на МОН.

НОВО! Дуално обучение по професия ИКОНОМИСТ, специалност ТЪРГОВИЯ

Стопанска камара на Австрия продължава и през 2017 г. успешно стартиралия вече пилотен проект „Дуално обучение в България“ под надслов „Готов ли си да „изучиш практиката“?“.
През миналата учебна година в Национална финансово-стопанска гимназия беше успешно реализиран прием за обучение по дуалната система - по професия „Икономист“, специалност „Търговия“.
За учебната 2017-2018 също е предвиден прием - две паралелки по професията „Икономист“, специалност „Търговия“, след 7-ми клас със засилено изучаване на немски / английски език в партньорство с фирмите БИЛЛА Българияdm България, ЛИДЛ България, КАУФЛАНД България, METRO Кеш & Кери България и ДАЙХМАН търговия с обувки ЕООД.
Учениците от тези паралелки ще имат възможност в 11-ти и 12-ти клас паралелно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.
Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми, изготвени от група експерти на гимназията и фирмите партньори и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия.
В края на обучението си учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат освен свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности, също така и диплома за завършено средно образование, което ще им позволи достъпа до висше учебно заведение.
Работодателите не обвързват обучаваните ученици със задължение за работа след завършване на гимназиалния курс, но предлагат работно място във водещи в бранша фирми и възможности за кариерно развитие на мотивираните и заинтересованите.
Фирмите-партньори в австрийски пилотен проект „Дуално обучение в България“ не стоят пасивно в очакване учениците от пилотните паралелки да станат в 11-ти клас, а още от 8-ми клас осъществяват ежемесечен контакт с тях, презентирайки своите компании и дейност, подготвяйки им редица изненади – организиране на нестандартно тематично откриване на учебната година, книга по случай Деня на народните будители, декориране на класната стая по случай Коледа, стипендии за отличен успех и др.  С това компаниите, ангажирали се с практическото обучение на учениците от професионалните гимназии-партньори, искат да покажат, че за тях учениците от тези паралелки са специални и те ще инвестират средства и време, за да подпомогнат качественото им образование и да ги превърнат във високо ценени професионалисти.   
Целта на пилотния австрийски проект в България е да подпомогне осигуряването на по-качествено професионално образование в страната, на така необходимия квалифициран персонал за фирмите и новите инвеститори, също така да спомогне и за намаляване на младежката безработица в страната, която по данни на НСИ за 2015 г. е 21,6 %, а в Австрия в годините варира между 3-6 % при младежите, завършили дуална форма на обучение.

 

За повече информация относно организацията на приема за 2021 - 2022 учебна година в София посетете сайта на Регионално управление на образованието.

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София