ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Основни дейности

 • Психологична оценка на затрудненията и ресурсите на конкретни ученици,
  при които е установена подобна нужда
 • Психологично консултиране на юноши,kонсултиране на родители във връзка с въпроси
  касаещи функционирането на техните деца в училище
 • Работа в екип с училищното ръководство и учители по въпроси, които засягат
  адаптацията на учениците в училищната среда и училищните политики за подкрепа
 • Групови дейности с ученици: дискусии, фокус групи и други интерактивни формати
  по важни теми; работа с ученически общности

Педагогически съветник

Рада Николова
Приемно време
понеделник 08:00- 14:00
вторник 12:30 - 18:30
сряда 08:00- 14:00
четвъртък 12:30 - 18:30
петък 08:00- 14:00
   

 

Училищен психолог

Ангел Ангелов
Приемно време
понеделник 12:30 - 18:30
вторник 08:00- 14:00
сряда 12:30 - 18:30
четвъртък 08:00- 14:00
петък 12:30 - 18:30
   

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София