ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Училищно настоятелство на НФСГ

Председател

 
Г-жа Славка Рангелова  
Г-жа Рангелова  

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София