ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Ръководство на НФСГ

Директор

Г-жа Мая Гешева

Директор на НФСГ от 1 август 2016 г
.

Преподавател по български език и литература, бизнес комуникации, бизнес етика, фирмена култура, умения за успех в НФСГ от 1992 г. - І ПКС, базов учител на СУ „Св. Климент Охридски“

Учител на годината на Джуниър Ачийвмънт България (2011), почетна грамота „Неофит Рилски“ (2012), учител на годината– направление „Професионално образование“ (2015)

Автор на учебници и учебни помагала по бизнес комуникации и фирмена култура, статии в научно-методически издания; участник в научни конференции в СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ, НПО; в международни и национални образователни проекти, мобилности, семинари

Ръководител на ученици, носители на престижни национални и международни награди (международна европейска награда „Карл Велики“, национална награда по бизнес етика, национална награда „Глобално училище“, „Цели на хилядолетието за развитие“ и др.)

За контакти: Тел. +359 2 / 866 20 13
Факс: +359 2 / 866 13 09
E-mail: nfsg.sofia@gmail.com
приемно време-граждани
сряда 13.30-14.30ч. след
предварително записване

Г-жа Радина Попова

заместник директор по учебна дейност
учител по Български език и литература

Г-жа Попова

За контакти: Тел./ факс: +359 2 / 866 14 91
E-mail:popova.r@nfsg-sofia.org
приемно време-граждани
ежедневно 12.00-14.00ч

 

Г-жа Татяна Търнева

заместник директор по учебно-производствена дейност
учител по Икономически дисциплини

г-жа Търнева

За контакти: E-mail:tarneva.t@nfsg-sofia.org приемно време-граждани
ежедневно 12.00-14.00ч

Д-р Руси Русев

заместник директор по учебно-производствена дейност
учител по Икономически дисциплини

Д-р Р. Русев

За контакти: E-mail:rusev.r@nfsg-sofia.org приемно време-граждани
ежедневно 12.00-14.00ч

 

Заместник директор
по административно-стопанската дейност

Г-н Стефан Пейчев
инженер

Г-н Пейчев

За контакти: E-mail:peychev.s@nfsg-sofia.org приемно време-граждани
ежедневно 12.00-14.00ч

Администрация

Счетоводител
Василка Заркова
тел. 866 17 41
приемно време-граждани
13.00-14.00ч.
Завеждащ административна служба
(секретар)
email: nfsg.as@abv.bg

Ев. Додекова

приемно време-граждани
12.00-14.00ч.

 
Домакин
Христо Бангев

 
нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София