ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Предметни области

Интересни моменти и събития в рамките на обучението, иновации, ученически проекти, полезни линкове

Български език и литература

Посещение на ученици в къщата-музей на Никола Вапцаров - март 2006 г.
аа
IMG_0154.jpg
аа
IMG_0155.jpg
аа
IMG_0164.jpg
аа
IMG_0165.jpg
аа
IMG_0166.jpg
аа
IMG_0167.jpg
аа
IMG_0169.jpg
аа
IMG_0171.jpg
аа
IMG_0172.jpg
аа
IMG_0178.jpg
аа
IMG_0179.jpg
аа
IMG_0182.jpg

Английски език

Преподавателите по английски език активно търсят форми за повишаване на интереса на учениците към изучаването на чуждия език. В НФСГ вече стана традиция участието в проекти по програма Сократ-Коменски. В момента се работи по два проекта, а се очаква одобрението на още кадидатури.

Немски език

Посещение на 9к4 - паралелка с интензивно изучаване на немски език, в Австрия по проект Europa Wohen - съвместна муждуучилищна дейност.
Март 2006 г.

Ръководител: Мария Чокел - преподавател по немски език

Галерия - снимки от съвместната работа на наши и австрийски ученици

Френски език

Обучението по френски език в НФСГ:

 • съчетава най-новите методи с добре утвьрдените
 • развива уменията на учениците за работа в екип  по учебни проекти
 • прилага нови технологии в преподаването - мултимедийни уроци, уроци по Интернет, уроци по телемост Бьлгария - САЩ

В часовете по френски език:

 • Учениците използват WEB сайтове на френски език.
 • Учениците осьществяват контакти с чуждестранни ученици, които изучават френски език.
 • Учениците се подготвят да използват придобитите умения  и знания с оглед тяхната бьдеща професионална реализация като специалисти-икономисти.


Информатика и информационни технологии

Джордж Бул - основоположник на математическата и двоичната логика
George Boole

Електронни таблици MS Excel

Задачи за упражнения - 10 клас - изтегли
Таблици за диаграми - изтегли

Бази данни MS Access

База данни personal - изтегли

Химия и опазване на околната среда

На 16.05.2012 г. за първи път в НФСГ се проведе интердисциплинарен урок с 8-г клас, съчетаващ знанията по химия с новите компютърни технологии. Урокът целеше да представи обучението по химия (в по-широк смисъл по природни науки) в комплекс със софтуерната система „Енвижън”. Подобен урок позволява да се съчетаят чисто научните познания с атрактивна и приятна форма за поднасяне и усояване на информацията, като учениците са в позицията на активни участници чрез дистанционни мишки. Подобно обучение решава проблеми, свърани с оборудване на класната стая и липсата на интерес към науката.

 

 

Физическа култура и спорт

В НФСГ, където учениците са твърде ангажирани с основните си учебни занимания, се обръща голямо внимание и на физическото им развитие.

Учителите по физкултура и спорт поставят високи изисквания и създават интерес у младежите за участие в масовите ученически състезания. В резултат юношите и девойките израстват здрави и силни, а гимназията се радва на множество спортни успехи.

Ученически игри София - 2006 г.
Градско първенство
Хандбал

Девойки - ІІ място

Лека атлетика
 • Девойки - ІІІ място
 • Юнощи - ІV място

Индивидуални отличия

 • Златен медал
  200 м гладко бягане - Георги Пенчев 10 т
 • Сребърен медал
  400 м гладко бягане - Александър Захариев 10 к1
 • Бронзов медал
  100 м гладко бягане - Георги Пенчев 10 т
 • Бронзов медал
  1500 м гладко бягане - Теодор Грозданов 8 к3
 • Сребърни медали
  щафета 4 х 100 м гладко бягане - юноши
 • Бронзов медал
  дълъг скок - Милена Димитрова 9 к4
 • Бронзови медали
  4 х 100 м щафета гладко бягане - девойки
Плуване

Девойки - ІІІ място

"Делфин" - ІІ място

Турнир под егидата на "Швейцарските учители" - 2006

НФСГ се класира на 4-то място в комплексното класиране.

Получените материални награди отборът дарява на училище за деца с неравностойно положение.

 Пано в кабинета по физкултура

Марина

Марина и Теодор

Купите

Още купи

Най-новите купи

Най-новите медали

Отличия на г-жа Емилия Урлачка

Счетоводство

http://schetovodstvo.start.bg/

Право

Българският правен портал
http://zakoni.start.bg/

Предприемачество

17.02.2009г.
Съвместна разработка на дипломни проекти

Ученици от Национална финансово-стопанска гимназия и HAK International гр. Клагенфурт, Австрия, разработиха съвместно и успешно представиха и защитиха дипломни проекти.

Учениците на НФСГ ще бъдат сериозна конкуренция в Европейския съюз - това е мнението на Хелфрид Гайхофер, преподавател по икономика в Търговската академия „Интернационал” в гр.Клагенфурт, ръководител на съвместен българо-австрийски проект с участието на ученици и преподаватели от Националната финансово-стопанска гимназия – София.

Всичко започва през 2008 г. по време на Международен панаир на Учебно-тренировъчните фирми в Прага. Преподавателите от НФСГ Горанка Недева и Грозденка Трендафилова установяват контакт с участниците от Клагенфурт. Началото на двустранното партньорство е поставено. Учениците от двете професионални училища започва съвместни разработки по актуални икономически проблеми.  Работните езици на проекта са немски и английски. През есента на 2008 г. в Клагенфурт се обсъжда поетапно съвместната дейност. Българските ученици презентират своите резултати, обсъждат текущата работа, анализират възникнали проблеми и очертават бъдещи дейности.

На следващия финален етап зрелостниците от Австрия представят дипломните си проекти в НФСГ - София. Чрез видеозаснемане това представяне ще бъде оценено от комисия в Търговската академия „Интернационал” в гр. Клагенфурт. Темите на дипломантите са „Как да създадем свой собствен бизнес в България и Австрия” и „Младите хора, парите и банките в България и Австрия”.

 • Виктория Велинова, Адриана Гроцева, Иван Кацев и Светослав Иванов представят работата си по темата „Стартиране на бизнес в Австрия и България”. Целите, които учениците си поставят, са свързани с разграничаване на различните видове бизнес, очертаване на положителните и отрицателни страни, проследяване на икономическото състояние в България и Австрия. Анкетирани са представители от 10 фирми, както и 100 студенти и ученици на възраст от 18-23 г. Резултатите са обобщени и представени на аудиторията. Коментират се трудностите, както и мотивите на младите хора да започнат свой собствен бизнес. Сред тях са желанието им сами да организират дейността си, както и да превърнат своето хоби в професия и да поемат отговорността за действията си. Като трудности пред чуждестранните фирми се посочва, намирането на подходящи партньори и състоянието на работната среда и др.
  Своята гледна точка по същата тема представят и австрийските дипломанти Карин Праса, Леони Касприан, Лаура Хорн и Сара Кюли. 28 % от анкетираните, според тях, сочат че в България е трудно да се основе фирма и бюрокрацията е сериозна пречка за това. Сред останалите трудности са маркетинговите познания, липсата на квалифициран персонал, финансирането и търговските контакти.
 • По темата „Младите хора, парите и банките в България и Австрия” дванадесетокласниците от НФСГ Кристина Климентова, Мария Бакалова, Михаела Иванова и Стела Николова презентират резултатите от своите проучвания. Те разкриват предимствата и недостатъците на българските банки за работа с млади хора.Обобщават, че банките нямат специализиран персонал за работа с младите, а те – от своя страна - предпочитат потребителски кредити. Тенденцията е българските банки да стават все по-открити по отношение на младежите.
  По същата тема учениците от Клагенфурт Габриела Матич, Катрина Шулер и Мадлен Бухбауер разкриват предимствата на студентските и младежки карти в Австрия. Посочват се различията, според техните проучвания, относно факторите, влияещи върху избора на банка - в България това е интернационалната принадлежност на банката, нейният рейтинг, изборът на родителите, а в Австрия се търсят предимствата на съответната банка. Австрийските зрелостници споделят, че биха се заловили със свой собствен бизнес в България, свързан с изгаряне на отпадъците, подобряване на инфраструктурата и др. Разходките из софийските улици са родили множество идеи. Впечатлени са от своеобразната  (нека я наречем) „еклектика” между старинните и ултрамодерни сгради.

Техният ръководител магистър Гайхофер сподели, че бъдещето в проектната дейност е свързано с разработка на подобни международни образователни проекти с икономическа насоченост. Директното сътрудничество, личните контакти и наблюдения в съответната страна са крайъгълният камък за успеха на тези разработки. Впечатляващи, според него, са интерпретациите и анализите на българските ученици, нивото на образование и мотивация, алгоритъмът и поетапността на работа. Астрийските партньори са единодушни, че българските ученици са очертават като бъдеща сериозна конкуренция на европейския пазар на труда.

Директорът на НФСГ очерта нови перспективи в развитието на двустранното партньорство в европейската година на творчеството и иновациите. Това е поредното предизвикателство в седемнадесетгодишната проектна дейност на Националната финансово-стопанска гимназия, очертаващо нови възможности за прилагане на знанията и развитие на личностни и професионални компетенции, с което младите хора да успяват в училище, а в бъдеще на работното място и в живота.

 

 

 

 

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София