ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Производствена практика 2021/2022 г.

Информация за производствената практика- 12клас>>
Информация за производствената практика- 11клас>>

Международна практика по програма "Леонардо да Винчи"

Учениците от Национална финансово-стопанска гимназия, 
проведоха лятна международна практика по програма "Леонардо да Винчи",  дейност "Мобилност" с проекта „MАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИТЕ – УЧЕНЕ ОТ ОПИТА  НА ТЕНЕРИФЕ” .

В рамките на проекта през юли и август 2015 год., 40 ученици от гимназията, придружавани от 4 преподаватели проведоха едномесечни летни практики на остров Тенерифе.
Домакин на практиката бе Международен образователен колеж Темис, с който училището си партнира.

повече за проекта>>

Участие в Проект BG051РО001-3.3.07-0001 „Ученически практики"

В ПОК "Съгласие" АД се проведе официална церемония, при която бяха връчени сертификати на ученици от ХІ-ти клас, провели производствената си практика във фирмата по проект "Ученически практики".

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София