ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2020 ГОДИНА-обновена

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. И ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА XII КЛАС - ВИПУСК 2020 ГОДИНА

 • Есенна ваканция: 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.
 • Коледна ваканция: 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.
 • Междусрочна ваканция: 05.02.2020 г.
 • Начало на втория учебен срок – 06.02.2020 г.
 • Пролетна ваканция : 16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.
 • Край на учебните занятия  - 14. 05. 2020 г.

1. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

 • БЕЛ - 01.06.2020 г., начало 9.00часа
 • II ДЗИ - 03.06.2020 г., начало 9.00часа

а/ Подаване на заявления за допускане до ДЗИ- 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г.
б/ Допускане до ДЗИ - до 29.05.2020 г.

в/ Издаване на служебни бележки за допускане и определяне на сградите за провеждане на ДЗИ – до 29.05.2020 г.
г/ Обявяване на резултатите от ДЗИ до 15.06.2020 г .

2. ИЗПИТИ:поправителни, за оформяне на годишен успех и за промяна на оценки 18-19.05.2020г.


Подаване на заявления за промяна на оценки, подписани от родител - 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г.

3. ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ /ДКИ/:

а/ Подаване на заявления за явяване до ДКИ по теория и практика на професията -
04.03.2020 г.–17.03.2020 г.
б/ Теория на професията:

 • 05.06.2020 г. - за Трета квалификационна степен- , начало 9.00часа
  10.09.2020 г. -сесия септември

в/ Практика на професията за:

 • 12а - защита на бизнес-проект-29.05.2020год. от 09.00ч.
 • 12б - защита на бизнес-проект-28.05.2020год. от 09.00ч.
 • 12в - защита на бизнес-проект-26.05.2020год. от 09.00ч.
 • 12г - защита на бизнес-проект-29.05.2020год. от 13.00ч.
 • 12д - защита на бизнес-проект-28.05.2020год. от 13.00ч.
 • 12e - защита на бизнес-проект-27.05.2020год. от 09.00ч.
 • 12ж - защита на бизнес-проект-27.05.2020год. от 13.00ч.
 • 12з - защита на бизнес-проект-26.05.2020год. от 13.00ч.

За проекта: Челна страница, декларация и др. атрибути - изтегляне>>

4. Връчване на дипломите за средно образование - 26 .06.2020 година

 

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Икономика и мениджмънт - ІІІ степен - за всички 12-и класове

Търговия - дуално обучение

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София