ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Българска библиотека

Библиотеката е основана е през 1964 г. Съдържа учебници, специална и художествена литература, необходима за образователния процес.

Обогатява се с нови издания, често чрез дарения от учители и специалисти, както и от бивши и настоящи ученици на гимназията.

Библиотекар: Надя Бъчварова

Австрийска библиотека

Австрийската библиотека е създадена в рамките на Българо-австрийския образователен проект. от дарения и с любезното съдействие на маг. Ева Ямбор – координатор на проекта. Книжният фонд съдържа немскоезична литература по икономика, дидактика, история, география, както и учебници, речници и списания.

Списанията Jo и Topic се използват от ученици и учители в часовете по немски език за изучаване и усъвършенстване.

В библиотеката се събират материали от семинарите, провеждани от KulturKontakt.
Някои ценни издания, например речници и справочна литература, се предоставят за ползване само на място в библиотечната читалня. На разположение на посетителите са също аудио и видео касети на немски език.

Библиотечният фонд може да се използва не само от ученици и учители от НФСГ, а и от всички заинтересовани, които са регистрирани и имат читателска карта.

Към библиотеката има копирна машина, която се използва от учителите по чужди езици за нуждите на образователния процес.

Фондът на библиотеката продължава да се увеличава благодарение на австрийските партньори и личните усилия на маг. Ева Ямбор и  преподавателката по немски език - маг. Мария Чокел.

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София